Vikes kouluttaa toimittajia Somaliassa
Kuva: Vikes

Toimittajien ammattitaidon ja sananvapauden vahvistamista

Kuva: Vikes

Vikesin tuella on koulutettu vuosina 2015–2017 yhteensä 965 toimittajaa ja dokumentaristiopiskelijaa yli kymmenessä köyhässä maissa.

Näin tehdään, koska demokratia edellyttää vapaata ja valpasta mediaa; kansalaiset tarvitsevat tietoa pystyäkseen vaikuttamaan päätöksentekoon ja osallistumaan yhteiskunnan kehitykseen.

Toimittajien kouluttaminen on ollut aktiivista esimerkiksi Somaliassa, jossa on vuosina 2017–2017 koulutettu 314 toimittajaa niin yksityisen kuin julkisen median puolella. Journalistien perustaitojen lisäksi teemoja ovat olleet ammattietiikka ja työturvallisuus.

Helmikuussa 2018 julkaistun evaluaation mukaan Vikesin hanke on tuottanut konkreettisia tuloksia ja vastaa paikallisten ihmisten tarpeisiin. Se on selvästi parantanut toimittajien työn laatua. Koulutukset ovat myös lisänneet uutisten monipuolisuutta, ja Somalian kansallistelevisiossa on alettu tuottaa ensi kertaa ohjelmia myös lapsille ja nuorille. Naistoimittajien osaaminen ja ammattiylpeys ovat lisääntyneet.

Toimittajien lisäksi Vikes on kouluttanut virkamiehiä ja poliisipäällikköjä, jotta sananvapaus ja oikeus tietoon ymmärretään yhteiskunnassa laajemminkin.

Evaluaation mukaan Vikesin toiminta on edesauttanut Somalian yhteiskunnan rauhanomaista kehitystä ja parantanut kansalaisten tiedonsaantia.

Vikesin verkkosivut