WWF Nepal lehtiastia
Kuva: WWF Suomi

Toimeentuloa ja vastuullista luonnonvarojen käyttöä metsäalalla

Kuva: WWF Suomi

Vuodesta 2009 jatkunut WWF Nepalin ja SASKin nepalilaisten kumppaneiden välinen yhteistyö metsäalalla vahvistaa vastuullista luonnonvarojen käyttöä ja metsästä toimeentulonsa saavien työntekijöiden tietoisuutta oikeuksistaan. Lisäksi se tuottaa osuuskuntien kautta taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä 273 edunsaajille.  

Osuuskunnat myöntävät lainoja uusien tulonhankkimiskeinojen kehittämiseksi. Hoidetuista kylämetsistä kerätyistä materiaaleista valmistetaan esimerkiksi lehtilautasia, yrttejä, eteerisiä öljyjä, harjasheinää, hunajaa ja karjanrehua, joista kuusi osuuskuntaa saa lisätuloja.

SASKin tuella on tarjottu ammatillista koulutusta mm. bambun käytössä, huonekalujen valmistuksessa ja muuraamisessa. Toiminta hyödyttää satoja perheitä.

Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen verkkosivut