Planin tietokonetyöpaja Ugandassa
Nuoret oppivat tietotekniikan käyttöä Smartup Factory -keskuksessa Ugandassa. Kuva: Pakolaisuus

Teknologisia ratkaisuja tyttöjen tarpeisiin

Kuva: Pakolaisuus

Digitalisaatio muuttaa maailmaa ja on tärkeää, että kehittyvien maiden nuoret ja erityisesti tytöt voivat hyötyä teknologian kehityksestä ja voivat itse käyttää ja luoda teknologiaa.

Plan International Suomen tukemissa Smartup Factory -innovaatiokeskuksissa Ugandassa ja Etiopiassa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ovat päässeet hyödyntämään digitaalisia työkaluja ja teknologioita. Keskukset tarjoavat nuorille, erityisesti tytöille, tilan kehittää ja tuoda esiin ratkaisuja oman yhteisönsä ongelmiin tietoteknologiaa, muotoilusuunnittelua, yrittäjyys- ja elämäntaitovalmennusta ja mediaa hyödyntäen.

Vuoden 2017 loppuun mennessä kuudessa Smartup Factoryssa jo yli 1500 nuorta on hankkinut ja hyödyntänyt taitojaan esimerkiksi valokuvauksessa, graafisessa suunnittelussa, vaatturin työssä, viljelyssä sekä ohjelmoinnissa. Ugandan Kampalassa 25 prosenttia toimintaan osallistuneista nuorista on jo perustaneet oman yrityksen. Yli puolet näistä uusista pienyrityksistä ovat tyttöjen tai naisten perustamia.

Työllistymismahdollisuuksien lisäksi teknologia-ala ja digitaaliset työkalut voivat hyödyttää tyttöjä ja naisia suuresti, kunhan ne vain suunnitellaan tyttöjen tarpeisiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sovellukset, jotka parantavat katujen turvallisuutta tai yhdistävät äidit ja tulevat äidit.

Plan International Suomen verkkosivut