Kuva: Tatu Hiltunen

Suomalaista neuvolaosaamista Afrikan sarveen

Suomen Somalia-verkosto tukee parempaa äitiysterveyttä Somaliassa ja Afrikan sarvessa, missä äitiysterveyspalvelut ovat sekä laadultaan että resursseiltaan puutteelliset eikä synnytykseen erityisesti syrjäisemmillä seuduilla ole välttämättä tarjolla ammattiapua.

Äitiysterveysosaamista terveysasemille ja alan opiskelijoille

Keskeisessä osassa Somalia-verkoston äitiysterveystyössä on suomalaisen neuvolaosaamisen vieminen hankealueille. Vuosien 2017–2020 aikana 225 äiti-lapsiterveysasemien työntekijää on suorittanut täydennyskoulutuksen neuvolatyöstä. 134 sairaanhoitaja- ja kätilöopiskelijaa kolmessa eri yliopistossa on läpäissyt äitiys- ja lapsiterveyttä käsittelevän 15 opintopisteen verkko-opintokurssin, joka on kehitetty yhteistyössä suomalaisten ammattikorkeakoulujen DIAKin ja XAMKin ja kolmen hankealueiden yliopiston kanssa. Samalla on vahvistunut paikallisten yliopistojen osaaminen verkkokurssien tarjoajana, minkä merkitys koronapandemian aikana on osoittautunut entistäkin suuremmaksi. 

Täydennyskoulutusten ja verkkokurssin sisältöihin kuuluvat mm. raskaudenaikaiseen terveyteen, riskiraskauksien tunnistamiseen, naisten silpomisen ehkäisemiseen, imetykseen, lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä vammaisten äitien ja lasten yhtäläisiin oikeuksiin liittyviä kokonaisuuksia. 

Lisääntyneen tietotaidon lisäksi koulutettujen terveysalan ammattilaisten asenteita ja työmotivaatiota on onnistuttu parantamaan. Osallistujien palautteessa tuodaan esiin kiinnostuksen herättävä opetustapa ja arvostetaan mahdollisuutta oppia ja jakaa kokemuksia toisten äiti-lapsiterveysasemien työntekijöiden kanssa. Jaetut kokemukset herättivät osallistujia ajattelemaan ja antoivat ideoita, kuinka tehdä omaan työhön parannuksia oma-aloitteisemmin ilman ulkopuolisia ohjeita ja apuja.

Vammaisten naisten ja lasten asemaa terveyspalveluissa parannettu

Vammaisten naisten ja lasten esteetön pääsy terveyspalveluihin on parantunut kuudella äiti-lapsiterveysasemalla niille rakennettujen ramppien ja pyörätuolien hankinnan myötä sekä terveydenhuollon henkilöstön ja paikallisten yhteisöjen ymmärryksen lisäännyttyä vammaisten ihmisten yhtäläisistä oikeuksista. Vaikka lähtötilanne vammaisten ihmisten aseman ja oikeuksien toteutumisen osalta on Somaliassa hyvin huono, rohkaisee hankekumppaneiden ja terveydenhuollon työntekijöiden suuri kiinnostus aiheeseen jatkamaan työtä sinnikkäästi askel kerrallaan. Erityisen vaikuttavaa on ollut vammaisten ihmisten osallistuminen koulutuksiin ja heidän omista kokemuksistaan kuuleminen.