Kuva: Kirkon Ulkomaanapu

Rauhantyötä ja tasa-arvoa edistetty Somaliassa

Yli 700 naista ja lukuisia uskonnollisia ja perinteisiä johtajia on koulutettu tasa-arvoa ja naisten osallisuutta edistäviksi muutosagenteiksi.

Kirkon Ulkomaanavun tukema rauhantyö Somaliassa tuottaa tulosta. Kahdessa eri projektissa on tuettu kestävää rauhaa ja edistetty naisten tasa-arvoa ja osallisuutta poliittisessa päätöksenteossa. KUA on kouluttanut naisia, lisännyt naisten osallistumismahdollisuuksia ja tukenut tasa-arvoisen hallinnon rakentamista ruohonjuuritasolta alkaen.

Pitkäjänteinen työskentely ja lukuisat koulutukset, keskustelut ja tapaamiset ovat lisänneet naisten osallistumista päätöksentekoon. Esimerkiksi Galkacyon, Afmadowin ja Diinsoorin alueilla lukuisia naisia on valittu paikallisvaltuustoihin. Naisten edustuksen saama mediahuomio kasvattaa ilmiötä entisestään.

Naisiin kohdistuva syrjintä on yleistä Somaliassa perinteisten ja kulttuuristen syiden vuoksi. Naisten osuus poliittisessa päätöksenteossa on perinteisesti ollut vähäistä. Vaikka olosuhteet ovat haastavat, on sisällissodan jälkeinen jälleenrakennus kuitenkin hyvä hetki lisätä myös naisten osallisuutta yhteiskunnassa. Vaikuttamistyötä on tehty suoraan hallintorakenteissa, ja Somalian nais- ja ihmisoikeusministeriö on KUA:n tärkeä kumppani.

Perinteisten rakenteiden ja roolien haastaminen on ollut tärkeä osa työtä. Somalian hallintojärjestelmä perustuu perinteisiin klaaneihin. Tärkeä osa vaikuttamistyötä on ollut kouluttaa klaanien päättävissä asemissa olevia naisten osallisuuden tärkeydestä. Vakuuttamalla perinteiset toimijat saadaan muutosta aikaan. Ruohonjuuritason lisäksi vaikuttamistyötä on tehty hallintorakenteissa ja ministeriöissä.

KUA:n kouluttamat naiset ovat vierailleet yhteisöissä ja kannustaneet naisia ottamaan aktiivisemman roolin. Naisia ei ole perinteisesti kannustettu opiskelemaan. Projektin keskeinen tavoite onkin ollut lisätä tietoisuutta omista vaikuttamismahdollisuuksista. Yli puolet projektiin osallistuneista kertoo, että voi nyt vaikuttaa yhteisönsä päätöksentekoon.