Partiolaiset Nepalissa
Kuva: Rilli Lappalainen

Partiolaistoiminta vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa Nepalissa

Kuva: Rilli Lappalainen

Suomen Partiolaiset ja Nepalin Partiolaiset toteuttivat vuosina 2010-2016 Nepalin partion kapasiteetinvahvistamishankkeen Finland-Nepal Partnership Project (F-NPP). Hanketta rahoitettiin ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin. 

Hankkeessa lisättiin lasten ja nuorten osallistumista paikallisyhteisöjen kehittämiseen sekä rauhanrakennukseen vahvistamalla Nepalin Partiolaisten toimintamahdollisuuksia. Hankkeen tuloksena pystyttiin tarjoamaan parempaa partiota, ja tukemaan toiminnan laajenemista myös Katmandun laakson ulkopuolelle. 

Esimerkiksi vuonna 2015 koulutettiin 109 partiolaista johtajuustaidoissa sekä katastrofeihin liittyvissä taidoissa (disaster risk management), jotka vuoden 2015 Nepalin maanjäristysten yhteydessä identifioitiin hyvin tärkeiksi, mutta laajasti puuttuviksi taidoiksi. Partiolaiset toteuttivat paikallisesti seitsemän projektia, jotka kehittivät paikallisyhteisöjä. 

Hankkeella vaikutettiin Nepalin kansalaisten mahdollisuuksiin osallistua kansalaisyhteiskuntatoimintaan, sekä tarjottiin mahdollisuus saada laadukasta epäformaalia koulutusta.  

Suomen Partiolaisten verkkosivut