SYL koulutus
Kuva: Eveliina Viitanen

Opettajien koulutuksella parannetaan lasten luku- ja kirjoitustaitoja

Kuva: Eveliina Viitanen

Vuonna 2015 päättyi Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hanke, jossa parannettiin lasten heikkoja luku- ja kirjoitustaitoja.

Vähäisen koulutuksen vuoksi Mosambikissa opettajien pedagogiset taidot ovat usein puutteelliset, eivätkä kaikki lapset opi lukemaan peruskoulun aikana. Siksi hankkeessa täydennyskoulutettiin vuosittain kahden uuden koulun ensimmäisten ja toisten luokkien opettajat, yhteensä kuudesta eri koulusta.

Viimeisen hankevuoden aikana 15 opettajaa sai täydennyskoulutusta pedagogisten taitojensa kehittämiseksi. Heidän opetettavanaan oli hankevuonna yhteensä 585 eka–tokaluokkalaista.

Hankekoulujen opettajat arvioivat jälkikäteen hanketoimintojen tukeneen lasten oppimista ja etenkin lasten motivaatio parani. Lisäksi oppilaiden lukutaito parani vuoden aikana huomattavasti.

Täydennyskoulutettavien opettajien rinnalla pedagogisiin koulutuksiin osallistui 14 opettajaopiskelijaa. He järjestivät hankekouluissa satupiiritoimintaa, joka tuki oppilaiden omaa innostusta lukemiseen ja kirjoittamiseen. Vaikka satupiirityöpajoja ehdittiin järjestää suunniteltua vähemmän, oppilaat osasivat niiden jälkeen keksiä omia tarinoitaan ja kertoa uudelleen kuulemiaan tarinoita.

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) verkkosivu