Maailmankansalaisten ryhmän tapaaminen
Kuva: Elina Mikola

Nuorista aktiivisia maailmankansalaisia globaalikasvatuksen avulla

Kuva: Elina Mikola

Taksvärkki ry:n globaalikasvatus ja kehitysviestintä tähtäävät yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien ja globaalin yhteisvastuun edistämiseen. Keskeisenä tavoitteena on kannustaa nuoria Suomen yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa toimimaan oikeudenmukaisemman ja kestävän maailman puolesta. 

Vuosina 2015–2017 ohjattiin 946 toiminnallista työpajaa nuorille peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa lapsen oikeuksista, kehityskysymyksistä ja aktiivisesta kansalaisuudesta. 

Maailmankansalaisen koulu -yhteistyö neljän kumppanikoulun kanssa käynnistettiin ja pilotoitiin vuosien 2015–2017 aikana. Yhteistyön tavoitteena on ollut lisätä globaalikasvatuksen vaikuttavuutta tekemällä pitkäjänteistä yhteistyötä koulujen kanssa. 

Kouluilla toteutettiin Maailmankansalaisten ryhmien oppilastyöpajoja sekä koko koulua koskevia oppilaslähtöisiä tempauksia. Oppilaat kävivät kokemusten vaihtoa Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyön hankekumppaneiden nuorten ryhmien kanssa mm. kirjeiden, kuvien, valokuvatarinoiden, sarjakuvien ja Skype-puhelujen välityksellä. 

Yhteistyömuoto on osoittautunut vaikuttavaksi tavaksi vakiinnuttaa globaalikasvatusta koulujen arkeen ja motivoida oppilaita aktiiviseen maailmankansalaisuuteen. Maailmankansalaisen koulujen verkosto on toiminut myös eri kouluista tuleville opettajille tärkeänä globaalikasvatuksen vertaisoppimisen ja kokemusten jakamisen areenana.

Taksvärkki ry:n verkkosivut