Nuorisoneuvosto Lusakassa
Kuva: Elina Mikola

Nuorisoryhmät vahvistavat nuorten asemaa ja osallisuutta

Kuva: Elina Mikola

Taksvärkki ry:n tukemat hankkeet keskittyvät haavoittuvassa asemassa elävien nuorten oikeuksien ja yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseen. Keskeisenä toimintamuotona on nuorten ryhmien perustaminen ja tukeminen. Ryhmät mahdollistavat vertaistuen ja yhteisen tiedotus- ja vaikuttamistyön nuorille tärkeistä teemoista. 

Vuosina 2015-2017 seitsemässä Taksvärkin tukemassa hankkeessa perustettiin tai merkittävästi vahvistettiin 56 nuorten ryhmää, joilla on vahvat edellytykset jatkaa toimintaansa myös hankerahoituksen jälkeen. 

Ryhmien toiminta vaihtelee Guatemalan aktiiviseen kansalaisuuteen kouluttavista nuorisoliikkeistä Sierra Leonen maaseudun säästö ja laina -ryhmiin ja Nepalin maaseutukoulujen oppilaskuntiin. 

Yhteistä ryhmissä saavutetuille tuloksille on, että ryhmien jäsenet saavat ja jakavat tietoa nuorten oikeuksiin liittyvistä teemoista, joista he eivät muuten kuulisi, kuten seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Nuoret oppivat esiintymis- ja ilmaisutaitoja sekä löytävät menetelmiä ja kanavia tulla kuulluksi yhteisöissään.  

Ryhmien toiminnan seurauksena jo parissa vuodessa syrjäytymisuhan alla eläneistä nuorista on tullut yhteisöjensä roolimalleja ja he ovat saaneet pysyviä muutoksia aikaan aikuisten suhtautumisessa nuoriin ja nuorten oikeuksiin.

Taksvärkki ry:n verkkosivut