Abilis ja Felm Nepalissa
Kuva: Euroopan unioni

Nepalissa vammaisten oikeuksia vahvistetaan yhteistyöllä

Kuva: Euroopan unioni

Abilis-säätiö ja Suomen Lähetysseura (Felm) ovat rakentaneet yhteistyötä Nepalissa monin erilaisin tavoin. Kun Felmin paikallinen vammaisjärjestökumppani Forward Looking joutui lopettamaan työnsä neljässä piirikunnassa työalueiden fokusoimistarpeen vuoksi, paikalliset vammaisjärjestöt siirtyivät Abiliksen tuen piiriin.  

Paikallisten vammaisjärjestöjen suunnittelemat ja toteuttamat elinkeinoon liittyvät (mm. perinnekäsityöt ja pienyritystoiminta) projektit nivoutuvat hyvin Abiliksen vammaisspesifiseen maaohjelmaan ja samalla Felmin vammaishankkeen kestävyys kohentui. Yhteistyötä järjestöjen kesken rakennetaan säännöllisten tapaamisten kautta. 

Abiliksen maatoimiston edustajat ovat kouluttaneet Forward Looking -järjestön edustajia ja paikallisia toimijoita, ja tarjoavat jatkossakin koulutusta vammaisasioissa ja vaikuttamistyössä. Koulutuksen kautta vammaisuus tulee tutuksi ja osallistuminen kehitykseen mahdollistuu vammaisille yhteisön jäsenille. Samalla myös paikallisten järjestöjen yhteistyö vahvistuu. 

Lisäksi Felm on luonut yhteyden Kathmandun yliopiston vammaistutkimuksen johtajan ja Abiliksen sekä Helsingin yliopiston välille. Felm, Abilis sekä Kathmandun ja Helsingin yliopistot ovat aloittamassa mahdollisen yhteistyön kartoittamista.

Tavoitteena on myös, että Felmin Nepalin maatoimisto voisi tukea Abilista entistä paremmin verkottumaan paikallisviranomaisten, muiden Nepalissa toimivien kansainvälisten järjestöjen ja verkostojen kanssa sekä tukea Abilista maatoimiston perustamisessa.

Abilis-säätiön verkkosivut

Suomen Lähetysseuran verkkosivut