SASK yrittäjäkoulutusta
Kuva: Nora Forsbacka

Naisten ammatti- ja yrittäjäkoulutuksella parannetaan elämänlaatua

Kuva: Nora Forsbacka

Naisten taloudellinen ja sosiaalinen asema parani mm. Ghanassa, Haitissa ja Kolumbiassa ammatillisen koulutuksen ja yrittäjäkoulutuksen (453 naista Ghanassa) sekä luku- ja kirjoitustaitokoulutusten (1 608 naista Haitissa) avulla.  

Lisäksi Haitissa ammattikoulutusta sai 132 nuorta, joista valtaosa oli tyttöjä. Näiden seurauksena naisten itseluottamus ja elämänhallinta vahvistui, ja yhteensä 878 naista perusti itselleen työpaikan. Heidän elämänlaatunsa parani, mikä heijastui perheiden ja lasten hyvinvoinnin lisääntymiseen noin 800 perheessä. 

Kolumbiassa 386 pienviljelijää onnistui lisäämään tulojaan ja 1 930 monipuolistamaan tulonlähteensä mm. lisäämällä viljeltävien kasvilajien määrää.

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK:n verkkosivut