Kengäntekijöiden todistusten jako.
Kengäntekijöiden todistusten jako. Kuva: Suomen Pakolaisapu

Naisille ja vammaisille luku- ja kirjoitustaito sekä ammatti

Kuva: Suomen Pakolaisapu

Sierra Leonessa ammatillisessa koulutuksessa vuosina 2016–2017 Pakolaisapu keskittyi erityisesti naisten ja vammaisten mahdollisuuksiin saada luku- ja kirjoitustaito ja saada itselleen ammatti. 

Ammatillinen koulutus auttoi koulutuksessa mukana olleita naisia ja vammaisia saamaan itselleen ja perheelleen toimeentuloa joko työllistämällä itsensä pienyrittäjyyden kautta tai pääsemällä töihin paikallisiin yrityksiin. Luku- ja kirjoitustaito sekä ammattikoulutus vahvistivat koulutuksessa mukana olleiden naisten ja vammaisten itsetuntoa ja asemaa yhteiskunnassa. 

Ammatillisen koulutusten tukemiseen kuului myös vammaisia kouluttavien ammatillisten oppilaitosten kapasiteetin vahvistaminen.

Suomen Pakolaisavun verkkosivut