Naiset mielenosoituksessa Nepalissa.

Naisia suojeleva lainsäädäntö parantunut Nepalissa

Vuoden 2006 vallankumouksen myötä Nepalissa alkoi siirtyminen demokratiaan. Naistenoikeudet ja tasa-arvo ovat kuitenkin edistyneet hitaasti ja naisia syrjitään Nepalissa yhteiskunnan kaikilla tasoilla.  

Vuoden 2014 aikana, KIOSin rahoittama WOREC, tilastoi 3125 tapausta naisiin kohdistuvasta väkivallasta, mutta luku on vain jäävuoren huippu. Naisiin kohdistuva väkivalta on Nepalissa yleistä.  

Suurimmassa vaarassa ovat naiset, jotka puolustavat ihmisoikeuksia; he ovat vaarassa niin sukupuolensa kuin työnsä puolesta. Naispuolisiin ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuva väkivalta ja jopa murhat eivät ole harvinaisia. Tekijät saattavat olla niin viranomaisia kuin perheenjäseniä. 

KIOS-säätiö on rahoittanut WOREC-järjestöä ja järjestön perustamaa naisihmisoikeuspuolustajien verkostoa (NAWHRD). Viimeisimmällä rahoituksella on suoraan vaikutettu yli 7000 ihmisen tietoisuuteen naisten oikeuksista, sekä tuhansiin muihin mediakampanjoinnin avulla.  

Laajalla alueella toimiva verkosto on pystynyt vaikuttamaan naisia suojeleviin lakeihin ja ahkeran kampanjoinnin saavutuksena vuoden 2015 perustuslakiin sisällytettiin erillinen naisten oikeuksia koskeva artikla (art. 38). Myös perheväkivaltaa ja raiskauksia koskeviin lakeihin on tehty parannuksia naisihmisoikeuspuolustajien työn tuloksena.

KIOS – Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiön verkkosivut