Pelastakaa Lapset logo

Lastensuojelutyötä ennaltaehkäisevästi sekä hädän hetkellä

Pelastakaa Lasten Suomen tuella kouluttamat sosiaalityöntekijät ja vapaaehtoiset lastensuojelukomiteat Somaliassa ja Irakissa ovat varmistaneet, että lähes 7000 tyttöä ja yli 5000 poikaa on saanut apua jouduttuaan väkivallan uhriksi, hylätyksi tai eroon perheestään. 

Pelastakaa Lapset on kouluttanut vanhempia ja huoltajia vanhemmuudessa ja järjestänyt tiedotuskampanjoita kohdennetusti uskonnollisille ja perinteisille johtajille, yhteisöjen jäsenille ja viranomaisille, mikä on edesauttanut lapsiin kohdistuvan väkivallan tunnistamista ja hoitoonohjausta. 

Tämä ennaltaehkäisevä työmme on saavuttanut yli 3500 naista ja 2000 miestä.

Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivut