Isä leikkimässä lastensa kanssa varhaiskasvatuskeskuksessa Boliviassa.
Isä leikkimässä lastensa kanssa varhaiskasvatuskeskuksessa Boliviassa. Kuva: Etienne Ansotte Pakolaisuus

Lastensuojelutyö tukee myös isien vanhemmuutta

Kuva: Etienne Ansotte Pakolaisuus

Varhaiskasvatus edistää lasten hyvinvointia ja koulumenestystä. Plan International Suomi on kehittänyt varhaiskasvatusta kuudessa maassa Afrikassa ja Aasiassa perustamalla varhaiskasvatuskeskuksia lasten ja heidän vanhempiensa tueksi.

Miehille suunnatut isäryhmät ovat lisänneet isien osallistumista lastenhoitoon ja lastensa arkeen. Isien osallistuminen on merkittävästi parantanut lasten ja vanhempien välisiä suhteita ja vähentänyt miesten ja naisten välistä epätasa-arvoa.

Isät ovat ymmärtäneet tarpeen luoda lapsille turvallinen kasvuympäristö pienestä pitäen sekä oppineet arvostamaan yhdessäoloa ja leikkiä lastensa kanssa. Ryhmiin osallistuneet isät levittävät asennemuutosta omissa yhteisöissään.

Asennemuutos on yksi avain isien vahvempaan osallisuuteen lastensa kasvatuksessa ja turvallisen lapsuuden takaamisessa. Muutos on saatu aikaan Planin perustamien 715 varhaiskasvatuskeskuksen avulla. Keskusten toimintaan on osallistunut yli 23 000 lasta ja 66 000 vanhempaa. Osassa keskuksia on erityisesti tuettu vammaisten lasten oikeutta osallistua varhaiskasvatukseen.

Plan International Suomen verkkosivut