Pelastakaa lapset ry. vahvistaa lastensuojelua Somalimaassa
Kuva: Pelastakaa lapset

Lastensuojelua vahvistetaan Somalimaassa

Kuva: Pelastakaa lapset

Pelastakaa Lapset tekee pitkäjänteistä vaikuttamistyötä Somalimaassa, jotta paikallinen lainsäädäntö suojelisi lapsia väkivallalta, kaltoinkohtelulta ja hyväksikäytöltä paremmin. 

Järjestö ajaa uusia lakialoitteita ja myötävaikuttaa niiden sisältöön. Seksuaalista väkivaltaa koskevan lain hyväksyminen keväällä 2018 on esimerkki merkittävästä edistysaskeleesta. Uusi laki kriminalisoi raiskauksen ja määrittää laittomaksi myös kaiken muun sukupuolisidonnaisen väkivallan, mukaan lukien lapsikaupan ja varhaiset avioliitot. 

Edistääkseen aiemmin hyväksyttyä lakia lastensuojelusta sekä muuta relevanttia lainsäädäntöä, Pelastakaa Lapset on vahvistanut sekä virallisia sekä yhteisöllisiä lastensuojelun rakenteita. Lastensuojelun työntekijöitä sekä yhteisöjen jäseniä on koulutettu muun muassa tunnistamaan avun tarpeessa olevia lapsia sekä opastettu tapausten käsittelyyn ja seurantaan. 

Tehostuneen toiminnan myötä tunnistettiin vuoden 2017 aikana 214 avun tarpeessa olevaa lasta, joille varmistettiin pääsy lastensuojelu- ja muiden palvelujen piiriin. Yhteensä 624 tukea tarvitsevaa lasta sekä 1296 huoltajaa hyödynsivät vuoden aikana hankkeen osana tarjottavaa tukea. 

Vuoden aikana perustettiin myös 13 lasten toimintaryhmää, jotka antoivat omissa yhteisöissään panoksensa työhön lastensuojelun vahvistamiseksi.

Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivut