Ravitsemustason mittaus Punaisen Ristin klinikalla Somalimaassa
Lapsen ravitsemustasoa mitataan Somalian Punaisen Puolikuun klinikalla Ainabossa Kuva: Gender Suomen Punainen Risti

Kuivuudesta ja konfliktista kärsivässä Somaliassa tuetaan äitien ja lasten terveyttä

Kuva: Gender Suomen Punainen Risti

Ulkoministeriön kehitysyhteistyörahoituksella tuetaan äitien ja lasten lisääntymisterveyttä Somalian Punaisen Puolikuun seitsemän pysyvän ja kahden liikkuvan klinikan kautta.

Klinikat kattavat 225 000 väestön ja vuonna 2017 klinikoilla hoitoa sai 66 587 potilasta. Heistä 42 prosenttia oli alle 5-vuotiaita lapsia ja 62 prosenttia naisia tai tyttöjä. Etelä- ja Keski-Somalian konfliktialueille klinikoiden toimintaan ohjataan humanitaarista rahoitusta.

Somalian äiti- ja lapsikuolleisuus ovat maailman korkeimpia ja esimerkiksi Somalimaassa vain 44 prosenttia synnytyksistä on läsnä koulutettu ammattilainen. Klinikoiden tärkeä tehtävä onkin tarjota äideille ja lapsille neuvolapalveluita.

Klinikan hoitajat pyrkivät myös tunnistamaan riskisynnyttäjät ja tarvittaessa ohjaamaan heidät eteenpäin. Haasteita aiheuttavat kuitenkin välimatkat ja kulkuvälineiden puute.

Klinikoilla mitataan ja seurataan myös lasten ravitsemustasoa ja annetaan tarvittaessa lisäravintoa. Yhteisötasolla vapaaehtoiset tekevät terveyskoulutusta. Terveyskoulutuksen ansiosta synnyttäjien ja hoidettujen määrä klinikoilla on lisääntynyt vuosi vuodelta – tärkeä saavutus, jolla äiti- ja lapsikuolleisuus vähentyy.

Somalian Punainen Puolikuu on Somalian toiseksi suurin terveyspalveluiden tarjoaja. Vaikeina aikoina järjestön rooli korostuu, sillä Punainen Puolikuu pystyy toimimaan ja ylläpitämään perusterveydenhuollonpalveluita sellaisilla alueilla, joille muut eivät pääse.

Suomen Punaisen Ristin verkkosivut