SPR logo

Kriiseihin ja katastrofeihin valmistautuminen vahvistaa yhteiskuntaa

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeessä on 191 kansallista yhdistystä, jotka edistävät omassa maassaan ja kansainvälisen verkoston kautta avun tuomista sinne missä sitä eniten tarvitaan. 

Ne auttavat rakentamaan kriisejä ja katastrofeja kestäviä yhteiskuntia, joissa yhteisö ja yksilöt kykenevät ennakoimaan riskejä, vähentämään ja torjumaan niitä, ja onnettomuuksien ja katastrofien sattuessa vastaamaan niihin ja toipumaan niistä. 

Hyvällä katastrofivalmiudella vähennetään katastrofien vaikutusta jo saavutettuihin kehitystavoitteisiin. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 17 miljoonaa vapaaehtoista maailmanlaajuisesti edistävät joka päivä avun paikallistamisen tavoitetta. Punaisen Ristin ja Puolikuun osastot ovat osa yhteiskuntaa ja ihmisten arkea. Vuositasolla SPR:n hankkeissa edistetään mm. ensiaputaitoja kouluttamalla tuhansia ihmisiä. 

SPR ja Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen liike kattavat humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön koko jatkumon – ehkäisy, varautuminen, pelastaminen, avustaminen, toipuminen ja jälleenrakennus. 

Vuosien 2015–2017 aikana SPR on ohjannut ulkoministeriön kehitysyhteistyö- ja humanitaarisen avun rahoitusta kaikkein haavoittuvimmille yhteisöille hauraimmissa valtioissa mm. Afganistanissa, Etelä-Sudanissa, Etiopiassa, Myanmarissa, Nepalissa, Sierra Leonessa ja Somaliassa. 

Suomen Punaisen Ristin verkkosivut