KUA logo

Koulutusta yhä useamman saataville

Vuosien 2015-1017 aikana Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on onnistunut tuomaan koulutuksen yhä useamman oppijan saataville. Vuonna 2017 KUA toimeenpani 56 koulutushanketta, vuonna 2016 hankkeiden määrä oli 48 ja vuonna 2015 niitä oli 26.

Myös oppijamäärä kasvoi; vuonna 2015 tuettiin 81,000 oppijaa, vuoden  2017 lopulla 215,730. KUA on kyennyt vastaamaan nopeasti äkillisiin koulutustarpeisiin kriisiolosuhteissa, esimerkiksi maanjäristyksen koettelemassa Nepalissa, ebolan aikana Liberiassa, Rohingya-pakolaiskriisin aikana Bangladeshissa sekä Ugandassa pakolaiskriisin aikana.

KUA tarjoaa koulutusta myös kaupungeissa asuville pakolaisille, esimerkiksi Jordaniassa ja Kreikassa. Vuonna 2017 KUA:n tuki tavoitti noin 20 prosenttia kaikista Kreikassa oleskelevista pakolaislapsista.

Laadukkaan koulutuksen saatavuus on tärkeä edellytys työllistymiselle ja elannon ansaitsemiselle, mikä puolestaan on tehokas keino vakauttaa yhteiskuntaa ja ehkäistä konflikteja. Nuoret ovat tässä kehityksessä avainroolissa, siksi Kirkon Ulkomaanavun ohjelma tukee kasvavassa määrin nuorten työllistymistä ja koulutusta epävakaissa olosuhteissa.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi KUA on esimerkkisi tarjonnut ammatti- ja yrittäjyyskoulutusta Jordaniassa syyrialaisille pakolaisnuorille, Liberiassa toisen asteen koulutusta norsunluurannikkolaisille pakolaisnuorille ja Ugandassa kongolaisille pakolaisnuorille.

KUA:n lähestymistapa yhdistää oppimisen ja ansaitsemisen tehokkaalla tavalla: Ugandan Rwamwanja-pakolaisasutusalueen ammattioppilaitoksesta valmistuneista nuorista 85 prosenttia työllistyi vuosien 2015-2017 aikana. Nepalissa koulutusta tarjottiin 762 nuorelle, ja heistä 70 prosenttia on työllistynyt, 35 prosenttia yrittäjinä.

Nämä vaikuttavat tulokset mahdollistavat tulotason nousemisen niille ryhmille, joiden olisi muuten vaikea ansaita elantonsa.

Kirkon Ulkomaanavun verkkosivut