Lähetysseura opettajien koulutus
Kuva: Anne Peltonen Suomen Lähetysseura

Koulutusta, terveystietoa ja ympäristönsuojelua

Kuva: Anne Peltonen Suomen Lähetysseura

Tyttöjen oikeus opetukseen vahvistui Tansaniassa; koulunkäynti on hankealueilla lisääntynyt 24 prosentista 86 prosenttiin ja tyttöjen osuus on kasvanut. Senegalissa 205 naisen lukutaito kehittyi. Lukemaan oppineet naiset osallistuvat yhteisöissään yhteiseen päätöksentekoon, ja heitä on nyt jäseninä kyläkomiteoissa. 

Nepalissa edistettiin vammaisten toimeentuloa, kun 350 vammaista henkilöä sai ammatillista koulutusta ja heistä 22 integroitui heti työelämään. Tietoisuutta vammaisten oikeuksista lisättiin muun muassa Etiopiassa, jossa 20 vammaisuutta käsittelevää radio-ohjelmaa tavoitti 350 000 kuulijaa. 

Hiv- ja aidstietoisuus vahvistui Botswanassa, jossa neljä radiolähetystä stigmatisaatiosta ja ihmisoikeuksista tavoitti noin 40 000 kuulijaa. 

Laosissa vähemmistöjen toimeentuloa parannettiin perustamalla kyläkohtaiset säästö- ja lainarahastot, joiden avulla kyläläiset ryhtyivät maa- ja eläintalouden yrittäjiksi. Mauritaniassa 300 syrjittyä sai tukea elinkeinon käynnistämiseen. 131 henkilöllä tulot kasvoivat vähintään 33 prosentilla. 

Ympäristönsuojelu on edistynyt mm. Nepalissa, jossa 94 prosenttia hankealueen perheistä on rakentanut käymälän, kun aiemmin käymälöitä oli vain 61 prosentilla. 

Kansalaisyhteiskunta vahvistui Nepalissa, kun yhteisöissä perustettiin naisten ryhmiä ja osuuskuntia, joista muodostui myös laajempia verkostoja.

Suomen Lähetysseuran verkkosivut