Koululaisia Agrassa
Koululuokka Chaudhary Charity Schoolissa. Kuva: Talouskasvu

Koulutusta köyhimpien perheiden tytöille Intiassa

Kuva: Talouskasvu

Agran koululaiset ry:n ylläpitämä Chaudhary Charity School aloitti toimintansa Agrassa, Intiassa, vuoden 2010 heinäkuussa. Viisivuotisessa alakoulussa oli yksi opettaja ja yhdeksäntoista daliti-tyttöä oppilaina. Kuudentena toimintavuotena opetus laajentui kolmivuotiseksi yläkouluksi ja 24 uutta daliti-tyttöä pääsi alakoulun ensimmäiselle luokalle. 

Toukokuussa 2018 yläkoulun päättäneistä daliti-tytöistä kahdeksan läpäisi paikallisen valtion ylläpitämän lukion pääsykokeet ja aloitti siellä jatko-opiskelunsa. Kaksi yläkoulun oppilasta pyrkii lukioon uudestaan vuodenvaihteessa. 

Chaudhary Charity Schoolissa lapset oppivat lukemaan ja kirjoittamaan äidinkieltään hindiä, sekä myös lukemaan, kirjoittamaan ja puhumaan englantia. He oppivat laskemaan, omaavat terveys- ja hygieniatietoja, hallitsevat tietokoneen käyttöä, ymmärtävät historiaa ja maansa kulttuuria sekä sosiaalista toimintaa. 

Ilman Chaudhary Charity Schoolia nämä daliti-tytöt eivät olisi päässeet lainkaan kouluun, koska kuuluvat Intian köyhimpiin, slummeissa asuviin perheisiin. Heidän tulevaisuutensa on nyt paljon valoisampi. 

Koulussa on töissä kaksi köyhistä olosuhteista peräisin olevaa naisopettajaa ja daliti-naiskeittäjä-siivooja. Välillisesti suuri joukko daliteja saa ansioita koulun parissa.  

Agran koululaiset ry. kerää varoja kummeilta, kannattajilta ja lahjoittajilta. Koulu Intian Agrassa toimii edelleen, ja nyt sitä käy yhteensä 38 tyttöä, jotka saavat oppia parempaa elämää varten.

Agran koululaiset ry:n verkkosivut