UFF tukee maanviljelyshankkeita
Kuva: Pauliina Lukinmaa

Koulutusta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa vaatekeräyksen avulla

Kuva: Pauliina Lukinmaa

UFF:n kautta kierrätettiin vuonna 2017 14,6 miljoonaa kiloa tekstiiliä. Yhdistyksen tukemat hankkeet tavoittivat vuonna 2017 yli 109 000 suoraa edunsaajaa. Suomen ulkoministeriö ja Euroopan unioni ovat olleet yhteisrajoittajina neljässä hankkeessa vuoden aikana.  

Yhdistyksen tuki globaalikehitystyöhön jakautuu koulutushankkeisiin, maatalous- ja ympäristöhankkeisiin sekä Lastenapu- ja yhteisökehityshankkeisiin.  

Koulutus on tehokkain tapa vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta. UFF tukee opettajaopistojen ja -korkeakoulun toimintaa ja perus- ja ammattikoulutusta Afrikassa ja Intiassa. 

Yhdistyksen Afrikassa tukemissa opettajaoppilaitoksissa opiskeli 9817 opiskelijaa vuoden 2017 aikana. 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia lievennetään ja niihin mukaudutaan opettamalla kestävien viljelymenetelmien käyttöä osana maanviljelyshankkeita Afrikassa. Maanviljelyshankkeiden tavoitteena on sekä perheiden taloudellisen kehityksen tukeminen että ruokaturvan parantaminen.  

Osana hankkeita UFF tukee myös naisten toimintaryhmiä, joissa opetetaan luku- ja laskutaitoja sekä mahdollistetaan pienimuotoinen yritystoiminta. Farmer’s Club Malawissa oli vuonna 2017 yli 4000 naismaanviljelijää jäsenenä.

UFF:n verkkosivut