Kirjastoseura Tansaniassa
Kuva: Fingo

Kirjasto voi muuttaa elämän

Kuva: Fingo

Suomen kirjastoseura toteutti ulkoministeriön tuella vuosina 2012-2017 kehitysyhteistyöhankkeen Namibiassa ja Tansaniassa. Kirjastot ja kehitys -hankkeessa parannettiin kohdemaiden kirjastojen tietoyhteiskuntavalmiuksia ja annettiin ICT- ja tiedonhankintakoulutusta yli 20 000 käyttäjälle.

Kokemukset hankkeesta osoittavat, että kirjastolla on valtava potentiaali muuttaa ihmisten elämää ja kasvattaa uudenlaista osaamista. Hankkeen loppuvaiheessa toteutetun kyselytutkimuksen mukaan 27 prosenttia tansanialaisista ja 35 prosenttia namibialaisista vastaajista kertoi työllistyneensä kirjaston tarjoaman ilmaisen ICT-koulutuksen jälkeen.

Kaikkiaan mukana oli 22 namibialaista ja 10 tansanialaista kirjastoa. Näihin kirjastoihin hankittiin nettiyhteydet sekä tietoteknistä kalustoa tarpeen mukaan. Henkilökunta sai koulutusta ICT-taidoissa sekä aikuisten opettamisessa. Tämän jälkeen kirjastojen henkilökunta järjesti kursseja asiakkaille. Hankkeen loputtua kurssit jatkavat pyörimistään ja niistä on tullut vakiintunutta toimintaa.

Vuodesta 2012 alkaen hankkeessa työskennellyt tansanialainen kirjastonhoitaja Edward Fungo kertoo, että keskeinen haaste maassa on internetyhteyksien puute. Fungon mukaan merkittävin Kirjastot ja kehitys -hankkeen tuoma muutos on yhteyksien parantuminen. Ihmiset löytävät aiempaa paremmin tiensä kirjastoon ja käyttävät myös omia laitteitaan kirjaston verkossa.

Suomen kirjaseura ry:n verkkosivut