Yk-liitto maasai videopaja
Videoiden tekoa opitaan kokeilemalla. Osallistujat opettavat toisiaan ja tulokset jaetaan yhteisissä näytöksissä.<br /> Kuva: Salla Mikkonen Kristiina Rintakoski

Kestävän kehityksen tavoitteet käytäntöön

Kuva: Salla Mikkonen Kristiina Rintakoski

Suomen YK-liiton kapasiteetinrakennushankkeen työpajojen ja verkkokoulutuksen seurauksena Itä-Afrikan osallistuneiden järjestöjen kyky osallistua kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon kasvoi merkittävästi ja he pystyivät ottamaan vetovastuuta erilaisten kansallisten prosessien koordinoinnista. 

Esimerkiksi Tansanian YK-liitto vastasi maansa YK:n naisten syrjinnän vastaisen CEDAW-sopimuksen varjoraportin koostamisesta ja esittelystä YK:ssa, ja toimii toisena koordinaattorina järjestöjen kestävän kehityksen kansallisessa verkostossa. 

Tansanian YK-liiton kouluttamat nuorisolähettiläät tavoittavat 15 000 nuorta vuodessa ja jalkauttavat kestävän kehityksen tavoitteita nuorten ja opiskelijoiden pariin. Nuorisofokus on vahva myös Ruandan ja Ugandan YK-liitoilla, jotka ovat menestyksekkäästi soveltaneet hankkeen työpajoissa opittuja osallistavia menetelmiä omissa koulutuksissaan.  

Tansaniassa Loliondon maasaiden maaoikeuksista tekemä video Olosho nosti asian sekä kansalliselle että kansainväliselle agendalle. Työ maasaiden maaoikeus- ja ihmisoikeusloukkausten lopettamiseksi on ollut erittäin aktiivista. Yksi pääyhteistyökumppanimme, Samwel Nangiria, palkittiin vuoden 2017 tansanialaisena ihmisoikeuspuolustajana.  

Voit tutustua hankkeessa tuotettuihin videoihin YK-liiton Yhteisövideot -sivulla.

Suomen YK-liiton verkkosivut