Hankkeen osallistujia ryhmäkuvassa.
Zulekha Ramadhan Mbarouk (kuvassa oikealla edessä) on sansibarilainen kehitysvammainen nainen Kuva: Kehitysvammaliitto

Kehitysvammaisille nuorille ammattikoulutusta ja työtä Sansibarissa

Kehitysvammaliiton ja paikallisen vammaisjärjestön ZAPDD:n hankkeessa on kehitetty kehitysvammaisten nuorten ammattikoulutusta Sansibarissa.

Kuva: Kehitysvammaliitto

Kehitysvammaiset lapset osallistuvat Sansibarissa inklusiiviseen perusopetukseen, mutta sen jälkeen nuorille ei ole olemassa jatko-opintomahdollisuuksia. Kehitysvammaliiton ja paikallisen vammaisjärjestön ZAPDD:n (Zansibar Association of Persons with Developmental Disabilities) pilottihankkeessa on kehitetty kehitysvammaisten nuorten ammattikoulutusta.

Ensimmäiset projektiin osallistuneet nuoret ovat valmistuneet. He suorittivat myös opintoihin kuuluneen kahden kuukauden työharjoittelun paikallisessa hotellissa. Yksi opiskelijoista sai pysyvän työpaikan hotellista.

Projektin seurauksena Sansibariin saatiin valmentavaan ammatilliseen opetukseen oma opetussuunnitelma, joka hyväksyttiin opetusministeriössä. Hanke on ollut runsaasti esillä paikallisissa tiedotusvälineissä ja lisännyt tietoisuutta kehitysvammaisten ihmisten kyvyistä ja mahdollisuuksista työelämässä.

Seuraavaksi tavoitteena on laajentaa kehitysvammaisten nuorten opiskelumahdollisuuksia tavallisissa ammattikouluissa sekä tukea yhä useampaa työllistymään, mikä on asetettu tavoitteeksi myös Sansibarin uudessa vammaispoliittisessa ohjelmassa.

Kehitysvammaliiton työstä lisää liiton verkkosivuilla.

Teksti: Anneli Puhakka / Kehitysvammaliitto