Pakolaisavun lukutaito-ohjelma Liberiassa
Alberta Toilee ja Mary Horpoe osaavat kirjoittaa nimensä. Kuva: Suomen Pakolaisapu

Kansallinen lukutaito-ohjelma vahvisti Liberiaa ja pakolaisten resilienssiä

Kuva: Suomen Pakolaisapu

Pakolaisapu on edistänyt Liberian sisällissodan jälkeistä kehitystä aikuisten toiminnallisen lukutaito-ohjelman kautta. Kansallinen lukutaito-ohjelma lanseerattiin vuonna 2011 neljän pilotointivuoden jälkeen. Kumppanina ohjelman kehityksessä ja levittämisessä on toiminut kansallinen aikuiskoulutusjärjestö NAEAL.

Toiminnallinen lukutaito-opetus perustuu menetelmään, jossa opetuksen sisältö suunnitellaan opiskelijoiden tarpeiden pohjalta.

Vuosina 2015-2017 aikuiskoulutus kohdistettiin norsunluurannikkolaisille pakolaisille pakolaisleireillä sekä pakolaisia sijoittaviin yhteisöihin. Lukutaito on ratkaisevan tärkeä sekä paikallisten asukkaiden että pakolaisten arjessa.

Lukutaitoinen äiti ymmärtää koulutuksen merkityksen myös lastensa tulevaisuuden kannalta. Nuorten miesten kohdalla luku- ja laskutaidon mahdollistamat toimeentulon mahdollisuudet ehkäisevät lähtöalttiutta suunnata paremman elämän toivossa Eurooppaan tai liittyä aseellisiin joukkoihin.

Lukutaidon merkityksen osoittaa myös se, että lukutaitoryhmät ovat levinneet Liberiassa myös spontaanisti.

Ohjelma on myös tuonut paikallisia asukkaita yhteen ja lisännyt yhteistyötä kylissä, joissa asukkaiden välinen luottamus on usein sisällissodan jäljiltä rapautunut. Yhteisöllisyyden vahvistuminen ennaltaehkäisee konfliktin uudelleen leimahtamista.

Vuoden 2017 loppuun mennessä lukutaito-ohjelma oli levinnyt 14 Liberian 15 maakunnasta. Kaikkiaan siitä on hyötynyt yli 35 000 ihmistä.

Suomen Pakolaisapu ry:n verkkosivut