Kepa JOINT Mosambik

JOINT vahvistaa Mosambikin kansalaisyhteiskunnan ääntä

Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa tuki vuosina 2014–2018 Mosambikissa paikallista kansalaisjärjestöjen kattojärjestöä Non-Government Organizations League JOINT, jonka tavoitteena on turvata kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset ja niiden osallistuminen päätöksentekoon. 

Kumppanuuden alkuvaiheessa JOINT ei ollut kovin tunnettu toimija Mosambikissa. Kepan maatoimiston asiantuntemuksella ja tuella JOINT on kasvattanut vaikuttamistyön osaamistaan ja saanut tunnustusta niin hallituksen kuin kansalaisjärjestöjen puolelta kansalaisyhteiskunnan merkittävänä edustajana. 

Kattojärjestönä Kepa on osannut tukea kumppaninsa työtä järjestöjen vaikuttamistyön koordinoimisessa. Erityisen paljon JOINT hyötyi Kepan avusta kansallisessa, alueellisessa ja kansainvälisessä verkostoitumisessa. 

Nyt JOINT on esimerkiksi kansainvälisen CIVICUS-järjestön aktiivinen jäsen. Viime vuosina JOINT on koordinoinut kansalaisyhteiskunnan työtä kansalaisjärjestölakiin vaikuttamiseksi ja onnistui palauttamaan järjestöjen kritisoiman lakiesityksen uudelleen valmisteltavaksi yhdessä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa.