SOS-Lapsikylä logo

Gambiassa vahvistettiin huoltajien ja yhteisön kykyä huolehtia lapsista

SOS-Lapsikylän perheiden tukemisen hanke Gambiassa vahvisti huoltajien ja yhteisön kykyä huolehtia lapsista. Hankkeen piiriin kuului 1000 lasta, 334 huoltajaa sekä alueen sosiaali-, terveys- ja kouluviranomaisia sekä viisi paikallista koulua.

Hanke onnistui vähentämään alueen heikoimmassa asemassa olevien perheiden köyhyyttä ja merkittävästi parantamaan perheiden elinoloja. Yli kaksinkertainen määrä lapsia pääsi kouluun, koulutulokset paranivat ja lasten terveys parani.

Esimerkiksi malarian esiintyvyys laski 83 prosenttia. Vanhempien toimeentulo parani ja he oppivat pitämään parempaa huolta lapsistaan. Lisäksi koko yhteisön tietoisuus lasten oikeuksista kasvoi. Hanke koulutti eri sidosryhmiä laajasti mm. teiniraskauksien, lapsiavioliittojen ja silpomisten haitoista.

Hankkeen päätyttyä lastensuojelutyötä jatkavat sitä varten koulutetut paikallisyhdistykset ja niiden lapsiverkosto sekä naismentorit. Lastenkerhot jatkavat lapsenoikeuksien käsittelemistä lapsiystävällisillä menetelmillä.

Hankkeen myötä paikallisten koulujen opetusmetodit kehittyivät lapsiystävällisimmiksi ja opettajien asenteet ja käytös lapsia kohtaan parani. Kouluja tuettiin myös sanitaatiota parantamalla ja opetusmateriaalein.

SOS-Lapsikylän verkkosivut