Kepan Tansanian toimisto
Kuva: Kirsi Koivuporras-Masuka

ForumCC toi kansalaisyhteiskunnan äänen Tansanian ilmastopolitiikkaan

Kuva: Kirsi Koivuporras-Masuka

Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa tuki vuosien 2011 ja 2018 välillä Tansaniassa paikallista ympäristöjärjestöjen verkostoa Forum for Climate Change eli ForumCC. Verkosto keskittyy erityisesti ilmastokysymyksiin ja pyrkii saamaan lisähuomiota ja -resursseja etenkin kehittyville maille ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. 

Kun ForumCC aloitteli toimintaansa, se ei tiennyt miten ilmastoasioihin vaikuttamiseksi kannattaisi toimia. Tansanian maatoimistossa Kepan vaikuttamistyön asiantuntija neuvoi ja tuki verkoston kehittämisessä, vaikuttamistyön strategian laatimisessa ja tausta-analyysien tekemisessä.  

ForumCC on toimintansa kehittymisen ansiota kutsuttu säännöllisesti keskustelemaan kansanedustajien kanssa ilmastokysymyksistä ja ilmastorahoituksesta. Verkosto on onnistunut saavuttamaan jalansijan kansalaisyhteiskunnan äänenä Tansanian ilmastopolitiikassa. 

Vuonna 2017 ForumCC:n edustaja olikin jo itse paikan päällä vaikuttamassa Bonnin ilmastokokouksessa kansalaisjärjestöjen edustajana.