LSV:n terveyshankkeen osallistujia Perussa
Kuva: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry.

Alkuperäisväestön seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita vahvistetaan Perussa

Kuva: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry.

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n jalkautuvassa terveyshankkeessa Perun Shipibo-Conibo -alkuperäisväestön parissa kiinnitettiin huomio lapsiin, nuoriin ja lisääntymisiässä oleviin naisiin. Hanke toteutettiin vuosina 2014-2016 neljässä kylässä Masisean alueella Ucayalissa, Perussa. 

Hankkeessa kasvatettiin tietoisuutta ja kiinnostusta seksuaali- ja lisääntymisterveyttä kohtaan. Asennemuutosta saatiin aikaan etenkin nuorten keskuudessa koskien sukupuolitautien testausta, ehkäisyä ja perhesuunnittelua. Kondomien saatavuus parani, ihmisten terveystietämys kasvoi ja tietoa osattiin hakea liikkuvalta terveystiimiltä ja terveysasemalta. 

Hankkeen lopussa 86 prosenttia ensimmäistä kertaa raskaana olevista naisista kohdealueella hyödynsi raskausajan terveyspalveluita, kun luku hankkeen alussa oli vain 28 prosenttia. Alueen nuorista ja opettajista koulutettiin terveysvalistajia, jotka ovat avainasemassa tiedon jakamisessa hankkeen päätyttyä. Hankkeessa kehitetty jalkautuva terveysyksikkö jäi pysyväksi toimintamalliksi Peruun.  

”On hyvä, että nuoria opetetaan huolehtimaan itsestään ja käyttämään ehkäisyä, jotta niin moni 12-14 -vuotias ei tulisi enää raskaaksi. Meille vanhemmillekin on uutta, että tytöt voivat jo nuorina itse pohtia, minkä ikäisenä haluavat ensimmäisen lapsensa”, Ceylánin kylässä asuva shipibo-mies sanoi.

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n verkkosivut