webbikuva_muutosvoimaa

30 esimerkkiä kehitysjärjestöjen työn tuloksista

Kehitysjärjestöt tekevät pitkäjänteisesti työtä reilumman maailman ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten puolesta. Nostamme tässä artikkelissa 30 esimerkkiä järjestöjen muutosvoimasta. Tulokset on saavutettu viime tai toissa vuonna.

Koulutus

1. 200 000 lasta on saanut perusasteen koulutusta Kirkon Ulkomaanavun hätäavun kautta. Järjestö on jo vuosia keskittynyt tukemaan koulutusta hauraissa maissa ja pakolaisleireillä.

2. Kansainvälinen lastenoikeusjärjestö Plan International paransi 4,5 miljoonan tytön pääsyä koulutukseen. Myös järjestön Suomen toimisto tukee toimintaa. 

3. Noin 6 000 opettajaa on saanut Kirkon Ulkomaanavun tukemaa opettajakoulutusta maailman hauraimmilla alueilla. 

Opiskelijoita loppukokeiden äärellä Pagirinyan ala-asteella Pohjois-Ugandassa Adjumanissa.

Opiskelijoita loppukokeiden äärellä Pagirinyan ala-asteella Pohjois-Ugandassa Adjumanissa.

Kuva:

Patrick Meinhardt / Kirkon Ulkomaanapu

Tasa-arvo

4. Suomen Lähetysseuran kautta 47 060 naista ja tyttöä sai tukea toimeentulonsa ja oikeuksiensa parantamiseen eri puolilla maailmaa.

5. Tyttöjen koulupudokkuus on vähentynyt merkittävästi Malawissa ja yhä useampi saa yläkoulun päättötodistuksen Väestöliiton, Mannerheimin lastensuojeluliiton, Marttaliiton sekä paikallisen kumppanin CYECE:n hankkeen myötä. 

6. UN Women muun muassa tarjosi humanitaarista apua 509 000 naiselle ja tytölle ja oikeudellista apua yli 150 000 naiselle ympäri maailmaa. UN Womenin Suomen varat ohjataan järjestön päämajan kautta eri puolilla maailmaa tehtyyn työhön.

7. Solidaarisuus ry:n kautta tieto silpomisperinteen vaaroista tavoitti yhteensä 49 000 ihmistä. Muun muassa pienten lasten vanhemmille järjestettiin keskustelutilaisuuksia, jotta he ymmärtävät silpomisen terveysriskit ja säästäisivät tyttönsä silpomiselta.

Vumilia

16-vuotias insinöörin urasta haaveileva tansanialainen Vumilia oli koulunsa ensimmäinen tyttö, joka läpäisi yläkoulun päättökokeen korkeimmalla arvosanalla.

Kuva:

Sanna Kuitunen

Kestävä työ ja toimeentulo

8. Yhteensä 1 286 nuorta valmistui Kirkon Ulkomaanavun neljästä ammatillisesta koulutuskeskuksesta Ugandassa. Heistä 700 on työllistynyt – valtaosa perustamalla oman yrityksen.

9. Teetyöntekijöiden liiton jäsenmäärä Malawissa kasvoi 24 prosenttia ja palkat 17 prosenttia. Reilun kaupan kehitysyhteistyöhanke on tukenut ammattiliittoa esimerkiksi koulutuksilla jäsenhankinnassa ja neuvottelutaidoissa.

10. Fiippiineillä laadittiin ammattiliittojen vaikuttamistyön ansiosta kaksi lakia, jotka parantavat terveysoloja. Äitiysloma on nyt 105 palkallista päivää, kun se aiemmin oli Aasian lyhyin – vain 60 vuorokautta. Lisäksi toinen laki ulottaa valtion sairausvakuutusjärjestelmän koskemaan jokaista kansalaista. Työelämän ihmisoikeusjärjestö SASK on tukenut paikallisia toimijoita esimerkiksi koulutuksin.

Työntekijöitä palaamassa koteihinsa työpäivän päätteeksi Etelä-Sudanissa vuonna 2017.

Kotimatka työpäivän päätteeksi Etelä-Sudanissa vuonna 2017.

Kuva:

Paul Jeffrey

Kirkon ulkomaanapu

Terveys, vesi ja sanitaatio

11. Suomen Punaisen Ristin tuella koulutettiin Afganistanissa yli tuhat vapaaehtoista terveyteen liittyvistä teemoista. Vapaaehtoiset tavoittivat vuoden aikana yli 340 000 ihmistä. He esimerkiksi opastivat äitejä imetykseen ja ravitsemukseen liittyvissä asioissa sekä seuloivat alle 5-vuotiaiden lasten aliravitsemusta. 

12. African Caren ylläpitämällä synnytysklinikalla Somaliassa suoritettiin 1 000 turvallista synnytystä ja tuhansia raskausajan seurantakäyntejä. Lisäksi klinikalla hoidettiin viime vuonna 20 000 muuta potilasta. Klinikalla autetaan kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevia vähävaraisia ihmisiä. 

13. Käymäläseura Huussin työn ansiosta Sambian Livingstonen alueella avattiin vuosi sitten kesäkuussa ensimmäinen suuren koulun kuivakäymäläyksikkö. Yksikössä on lähes 30 käymälää, ja se palvelee noin 1 100 oppilaan koulua. Parhaimmillaan järjestön hankealueilla ripulitaudit ovat vähentyneet jopa 80 prosenttia. 

Aisha Maganda vapaaehtoisena Malawin Punaisessa Ristissä.

Aisha Maganga työskentelee vapaaehtoisena Malawin Punaisessa Ristissä. Kuva on otettu marraskuussa 2019 Chikatan kylässä. Järjestö tekee maassa yhteistyötä valtion viranomaisten kanssa.

Kuva:

Ville Palonen

Suomen Punainen Risti

Ilmastonmuutos

14. Yhteensä 43 900 ihmisen puhtaan veden saanti turvattiin Keniassa Kirkon Ulkomaanavun ansiosta. Kuivuudesta kärsivän Baringoon alueella järjestö rakensi kumppaniensa kanssa vesiputket kouluihin ja kyliin sekä asensi 14 vesitankkia. Keniassa puhtaan veden saatavuutta parannettiin myös tehostamalla porakaivojen toimintaa aurinkopaneelien avulla. 

15. Reilun kaupan kehitysyhteistyöhankkeet ovat tukeneet noin 50 600 pienviljelijää Etiopiassa sekä yhteensä 4600 perheviljelijää Hondurasissa. Järjestö on esimerkiksi auttanut kahvintuottajia ottamaan käyttöön kestävämpiä sekä ympäristöä säästäviä viljelykeinoja.

16. Yhteensä 2,5 miljoonaa taimea istutettiin, ja viljelijöiden tulot kasvoivat 56 prosentilla FFD:n tukemana.

Intialaiset naiset näyttävät peukkua kameralle

Rajasthanilaset naiset ovat olleet tyytyväisiä UFF:n tuella rakennettuihin biokaasulaitoksiin.

Kuva:

UFF

Innovaatiot

17. Kymmenet miljoonat ihmiset saivat luotettavaa tietoa koronaviruksesta ja sen ehkäisemisestä Vikesin, Suomen Lähetysseuran, Tansanian Yhteisöradioliiton ja Suomen Podcastmedian toteuttaman podcastin ansiosta. 

18. Jo 6 200 nuorta on suorittanut neljän kuukauden kurssin Plan Internationalin Smartup Factoryssä vuodesta 2017 lähtien. Ilmaiset kurssit tarjoavat mahdollisuuden saada uusia taitoja, joilla nuoret pystyvät rakentamaan tulevaisuuttaan ja nousemaan absoluuttisesta köyhyydestä. 

19. Suomen Lähetysseura koulutti Tansaniassa Kishapun alueella yli 1 100 yhteisön jäsentä energiaa säästävistä liesistä ja SODIS-vedenpuhdistusmenetelmästä muovipullolla. Yhteisön perinteinen ruoanlaittotapa kulutti paljon puuta. Uusi liesi hyödyntää lämmön tehokkaasti ja säästää energiaa.

Tansanialaistytöt pitelevät kuukuppeja.

Fida ja suomalainen yritys Lunette tekevät monipuolista terveysyhteistyötä Itä-Afrikassa – yksi osa hanketta on Luneten kehittämä kuukautiskuppi. Kuppeja esitellään kohdennetusti ja myös lahjoitetaan ihmisille Itä-Afrikassa.

Kuva:

Hannu Happonen / Fida

Rauha ja demokratia

20. Rauhanjärjestö CMI:n työn tuloksena toteutui 730 tapaamista konfliktiosapuolten kanssa ja yli 230 työpajaa tai vuoropuhelua viime vuonna. 

21. Vikes koulutti 833 toimittajaa kumppaneidensa kanssa. Koulutusten teemoina olivat muun muassa tasa-arvo, turvallisuus, sananvapaus, journalistiset taidot, ammattietiikka ja työntekijöiden oikeudet. Pyrkimyksenä on parantaa journaismin laatua ja turvata kansalaisten oikeutta luotettavan tiedon saantiin. 

22. Lounais-Somaliassa perustettiin viime vuonna 200 naisjohtajan ja aktivistin verkosto Kirkon Ulkomaan tukemana. Verkoston työn tuloksena saavutettiin 30 prosentin kiintiö naisedustajille piirikunnan päätöksentekorakenteisiin ja pääsy päätöksentekoon.

Nuorten rauhanryhmä Myanmarista

Virallisten rauhanprosessien ulkopuolelle tyypillisesti jääviä ryhmiä, kuten nuoria ja naisia aktivoidaan suomalaisten kehitysjärjestöjen rauhantyössä. Kuvassa Kirkon Ulkomaanavun tukema nuorten rauhanryhmä Myanmarista.

Kuva:

Kirkon Ulkomaanapu

Ihmisoikeudet

23. Yli 100 000 syrjityllä on Suomen Lähetysseuran ansiosta paremmat mahdollisuudet oman elinkeinonsa, elämänsä tai oikeuksiensa edistämiseksi esimerkiksi koulutusten myötä.

24. Yhteensä 24 000 haavoittuvassa asemassa olevaa ihmistä sai Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOSin tuella tietoa oikeuksistaan.

25. Yli 300 pidätettyä vapautui Liberiassa Kirkon Ulkomaanavun vankien oikeuksia puolustavan hankkeen tarjoaman oikeusavun ansiosta. Osana hanketta on tarjottu oikeusapua haavoittuvassa asemassa oleville, erityisesti naisille ja nuorille.

Rohingya pakolaislapsia.

Myanmarista paenneita rohingyoja pakolaisleirillä Bangladeshissa.

Kuva:

© Odhikar

Vammaisten ihmisten asema

26. Lähes 700 000 ihmistä sai tietoa vammaisten oikeuksista Suomen Lähetysseuran työn tuloksena vuonna 2018.

27. Yhteensä 70 000 vammaista ihmistä on päässyt mukaan Abilis-säätiön järjestämään toimintaan, jonka kautta he ovat oppineet omista oikeuksistaan, löytäneet töitä ja toimeentulomahdollisuuden, kouluttautunut ammattiin tai perustanut oman yrityksen kolmen viime vuoden aikana. 

28. Noin 310 000 ihmisen puhtaan veden ja sanitaation saatavuus on parantunut pakolaisleireillä ja -alueilla Suomen World Visionin ansiosta vuosina 2014–2019. Heistä noin 15 000 on ollut eri tavoin vammaisia.

Kuvassa neljä vammaista lasta harmaan puutalon seinustan edessä.

Fidan ja Kongon helluntaikirkon yhteinen hanke Kongon demokraattisessa tasavallassa tavoitti vuonna 2019 yli 20 000 haavoittuvassa asemassa elävää lasta. Koulua käyvien vammaisten lasten määrä nousi vuoden aikana hurjasti: jo 665 vammaista lasta käy koulua Fidan tukemissa kouluissa.

Kuva:

Fidan arkisto

Ruokaturva

29. Yhteensä 24 618 haavoittuvassa asemassa olevaa ihmistä sai käteisavustusta KUA:n humanitaarisissa hankkeissa Myanmarissa, Nepalissa, Somaliassa, Etelä-Sudanissa, Keski-Afrikan tasavallassa, Jordaniassa, Ugandassa ja Mosambikissa vuonna 2019.

30. FFD:n hankkeiden avulla tuettiin maailmalla vuonna 2019 yli 50 000 pientuottajaa ja heidän perhettään eli arviolta noin 250 000 henkeä.  Lisäksi FFD:n tukemat rahtilennot varmistavatkoronapandemian aikana noin 50 000 puutarha-alan työpaikkaa Tansaniassa.

Kpana Lewis, 34, on Naisten Pankin ja Kirkon Ulkomaanavun tuella saanut viljelykoulutustusta mm. säkkiviljelmän perustamisesta ja kompostoinnista.

Kpana Lewis, 34, on Naisten Pankin ja Kirkon Ulkomaanavun tuella saanut viljelykoulutustusta muun muassa säkkiviljelmän perustamisesta ja kompostoinnista. Aikaisemmin rankat sateet ja tulvat huuhtoivat kylvökset sadekauden aikana mennessään.

Kuva:

Ville Palonen

Kirkon ulkomaanapu