Yritysyhteistyöllä globaalia kehitystä?

Post 2015 -keskustelussa puhutaan kestävästä kehityksestä kokonaisuudessaan, ja siksi myös yritysten tekemät päätökset ovat tärkeitä. Voidaanko yritysten ja järjestöjen välisellä yhteistyöllä vauhdittaa kehitystä?

Teksti: Riikka Mikkola

Yritysvastuuverkosto FIBS järjesti keskiviikkona 21. tammikuuta aamiaisseminaarin teemalla Post 2015 – Liiketoiminnalla globaalia kehitystä? Tilaisuus alkoi Kepan Kehityspoliittisen asiantuntijan Aino Pennasen puheenvuorolla siitä, mistä ajankohtaisessa Post 2015 -keskustelussa oikein on kyse:

”YK:n vuosituhattavoitteet keskittyivät pitkälle sosiaaliseen kehitykseen. Tänä vuonna laadittavat vuoden 2015 jälkeiset kehitystavoitteet taas kattavat laajemmin koko kestävän kehityksen, myös ympäristöllisestä ja taloudellisesta näkökulmasta. Siksi on tärkeää, että myös yksityisen sektorin päätökset ohjaavat meitä Post 2015 -tavoitteiden saavuttamisen suuntaan.”

Vuosituhattavoitteet koostuvat kahdeksasta päätavoitteesta, joiden edistymistä mitataan erilaisin indikaattorein. Esimerkiksi lapsikuolleisuus on puolittunut vuoden 1990 lukuun verrattuna. Maailma on kuitenkin muuttunut huomattavasti siitä, kun MDG:t 1990-luvun lopussa lanseerattiin. Uusien kestävän kehityksen tavoitteiden sitovuus sekä niiden mittaaminen ja seuranta on keskeisiä asioita, joihin kansalaisjärjestöt kiinnittävät huomiota.

***

Myös erilaisista kumppanuuksista ja yhteistyöhankeista järjestöjen ja yritysten välillä keskustellaan nyt tiuhaan maailmalla. Luottamus siitä, että yritysten ja järjestöjen välisellä yhteistyöllä voidaan luoda uusia innovaatioita, vallata markkinoita ja lisäksi vauhdittaa kehitystä, näyttää olevan vahva.

FIBS:in seminaarissa tammikuun aamuun tuotiin lämmin tuulahdus Ugandasta, jossa UNICEF ja Biolan yhdessä pyrkivät parantamaan koululaisten hyvinvointia ja terveyttä pitkällä aikavälillä yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Yrityskumppani on UNICEF:ille tärkeä, koska yrityssektorilla on tärkeä osa vesi- ja sanitaatiohaasteiden ratkaisussa Ugandassa. Biolan taas on kiinnostunut kehitysmaiden markkinoiden ymmärtämisestä nyt ja liiketoimintamahdollisuuksista tulevaisuudessa. Yhteisten intressien ja arvopohjan ansiosta yhteistyön uskotaan tuovan konkreettista lisäarvoa ja luovan parempia tuloksia.

Tilaisuudessa kuulimme, kuinka yhteistyökysymysten parissa painitaan myös muualla. Esimerkiksi Hollannissa toimii IDH Sustainable Trade Initiative, jonka tavoitteena on lisätä kestävää kauppaa yhteistyön avulla. IDH keskittyykin etsimään yhteistyömahdollisuuksia ja rakentamaan liittoja kansalaisyhteiskunnan, hallitusten ja muiden toimijoiden välille. IDH vaikuttaa tällä hetkellä 18 eri tuotantoketjuun 50 maassa. Se toimii yhdessä 350 yrityksen ja 30 INGO:n kanssa.

Mitä mieltä te olette – onko yrityksillä annettavaa kehitysyhteistyölle? Haluaisitteko te toteuttaa hankkeita yksityissektorin kanssa? Mitä te pystyisitte tarjoamaan kumppanillenne? Entä mitä toivoisitte heidän tuovan mukanaan yhteistyöhön?