Wyllsson Martinez esittelee xate-palmun lehtiä Melchor de Mencosissa. Osuuskunnat voivat metsänhoitosuunnitelmien mukaan hyödyntää kaupallisesti 17 kasvilajia. Kuva: Wyllsson Martinez esittelee xate-palmun lehtiä Melchor de Mencosissa. Osuuskunnat voivat metsänhoitosuunnitelmien mukaan hyödyntää kaupallisesti 17 kasvilajia.

Yhteisömetsätalous takaa kunniallisen toimeentulon ja patoaa ilmastopäästöjä Guatemalassa

Petenissä, Pohjois-Guatemalassa kasvaa yli 400 000 hehtaaria hyvinvoivaa trooppista metsää. Toisinkin voisi olla.

Teksti: Kirsi Chavda Kuva: Kirsi Chavda

Metsät olisi voitu hakata. Niiden tilalla voisi olla öljynporauskenttiä. Metsät tuovat kunniallisen toimeentulon niiden hoitajille, ne sitovat hiiltä ja öljy on pysynyt maan alla yhteisömetsätalouden harjoittajien peräänantamattoman taistelun tuloksena.Syrjäinen Peten toimi 1990-lukuun asti Guatemalan maatalouspolitiikan paineenpoistoventtiilinä. Maata jaettiin sillä ehdolla, että tulokas hakkasi metsät. Paine suojella metsiä kasvoi yhdysvaltalaisten luonnonsuojelijoiden kiinnittäessä huomionsa alueeseen. Vuonna 1990 perustetun Mayabiosfäärireservaatin ydinalue jäi Guatemalan luonnonsuojeluviranomaisen CONAPin hallintaan. Valtaosa sitä ympäröivästä monikäyttöalueesta annettiin paikallisten kampanjoinnin ansiosta paikallisyhteisöjen perustamien osuuskuntien ja järjestöjen metsätalouskäyttöön.Valtaosa yhteisömetsätalouden osakkaista on miehiä. Naiset, kuten Ruth López, ovat vähitellen näyttäneet ennakkoluuloisille miehille, mihin kaikkeen he kykenevät. Tutustu muihin osakkaisiin ja heidän elinkeinoihinsa Flickrin Yhteisömetsät Guatemalassa -kuvakertomuksen avulla.Nykyään kaksi tuhatta yhteisömetsätalousorganisaatioiden osakasta saa suoraan elantonsa metsistä. Kaikkiaan hyödynsaajia on 15 000. Yhteisömetsätalous hyödyttää paikallisyhteisöjä myös laajemmin, sillä osuuskunnat ovat kunnostaneet teitä, tukeneet koulutusta, terveyspalveluja ja juomaveden saantia sekä lahjoittaneet ruumisarkkuja.Kestävä metsätalous on auttanut säilyttämään metsien biodiversiteetin. Se on pysäyttänyt metsäkadon yhteisömetsätaloudelle varatulla alueella estämällä laittomat hakkuut ja metsäpalot. Niistä ei ole päästy eroon reservaatin periaatteessa tiukemmin suojellulla ydinalueella.Kiistämättömistä toimeentulo-, ympäristö- ja ilmastohyödyistään huolimatta Petenin yhteisömetsätalous on jatkuvasti vaakalaudalla. Sopimukset metsämaan hallinnoinnista on tehty 25 vuodeksi, joten maanhallintaoikeuden jatkuvuus on epävarmaa.Yhteisömetsätalouden harjoittajien järjestö ACOFOP joutuu aloittamaan CONAPin vakuuttamisen aina alusta, kun laitoksen poliittisin perustein nimitettävät johtajat vaihtuvat tiuhaan tahtiin. Maankäytölle luovat paineita myös megaturismialoitteet, öljypalmuviljelmät, karjankasvatus sekä huumekauppa.Tutustu tarkemmin alueeseen Flickrin Yhteisömetsät Guatemalassa -kuvakertomuksen avulla.

,