Voiko arviointia kehittää keskellä järjestön arkea?

Kepan Arvioinnista arkea -työpajatoiminta on tarjonnut kolmen vuoden ajan tukea järjestöjen arvioinnin kehittämiseen.

Teksti: Laura Lager

”Mun ehkä pitäisi ottaa fasilitaattoreista kuva ja laittaa huoneen seinälle, semmoiseksi pelotteeksi. Kun muitakin asioita saisi aikaan yhtä tehokkaasti, koska valitettavasti kun teidän läsnäolo heikkeni, niin tietysti meidänkin vauhti vähän hiipui.”
Näin eräs järjestön edustaja kommentoi Arvioinnista arkea -hanketta, johon on osallistunut kolmen vuoden aikana kolmetoista järjestöä. Mukana on ollut kumppanuusjärjestöjä sekä keskisuuria että pieniä, lähes vapaaehtoisvoimin toimivia järjestöjä.
Työpajoissa on analysoitu kunkin järjestön arviointitoiminnan historiaa, nykytilannetta ja sovittu seuraavasta kehittämisaskeleesta, jota on lähdetty toteuttamaan. Järjestöt ovat kehittäneet esimerkiksi järjestön arviointiohjeistuksia, ohjelmia ja niiden indikaattoreita sekä yhteisiä arviointijärjestelmiä.
Yhteisissä seminaareissa järjestöt ovat jakaneet kehittämistyön kokemuksiaan, keskustelleet jaetuista haasteista ja antaneet palautetta.
Esimerkiksi Solidaarisuuden edustaja kommentoi Taksvärkin prosessia:
”On tapahtunut todella iso muutos, että Taksvärkki on siirtynyt ohjelmalliseen ajatteluun, mikä ei ole todellakaan itsestään selvää monissa järjestöissä.”
Kahden ensimmäisen vuoden pilottivaihe tehtiin yhteistyössä Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen laitoksen kanssa. Näin järjestöjen käytännön toiminnasta saatiin tietoa, josta on hyötyä yleisemminkin, kun pohditaan järjestöjen arviointitoiminnan haasteita ja vahvuuksia. Samalla akateeminen pohdinta antaa näkökulmia ja herättää keskustelua käytännön toimijoissa.
Arvioinnista arkea jatkuu Kepan toimintana. Kepa ei tarjoa valmiita vastauksia tai malleja, vaan tukee järjestön oman toiminnan analyysiä ja motivoi kehittämistyöhön fasilitoimalla projektia.
Arvioinnista arkea käynnistyi kaksivuotisena pilottihankkeena. Kepa julkaisi vuoden 2011 lopussa Tiina Kontisen toimittaman pilottivaiheen raportin, josta löytyy tietoa myös järjestöissä kehitetyistä ideoista ja erilaisista välineistä. Raportti on ladattavissa pdf-muodossa Kepan verkkosivulta ja sitä saa myös painettuna versiona Kepasta.
Arvioinnin kehittämisen lisäksi Kepa tarjoaa tukea myös muuhun organisaation kehittämiseen. Lisätietoa organisaation kehittämisestä ja räätälöidystä koulutuksesta löytyy Kepan verkkosivuilta:

Organisaation kehittäminen
Räätälöity koulutus
 
Oman järjestönsä arvioinnin kehittämisestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Kepan koulutussuunnittelija Laura Lageriin, laura.lager@kepa.fi.