VM:n budjettiesitys leikkaa kehitysapua kehysriihen mukaisesti

Valtiovarainministeriö julkaisi torstaina 7.8. talousarvioehdotuksensa vuodelle 2015. Kehitysyhteistyömäärärahojen tason kannalta esitys on kevään kehysriihessä sovittujen leikkausten mukainen.

Teksti: Minna Havunen

Talousarvioehdotuksessa julkisen kehitysavun määräksi esitetään ensi vuodelle kokonaisuudessaan 1 015,3 miljoonaa euroa. BKTL-osuudeksi arvioidaan 0,5 prosenttia. Päätös päästöhuutokauppatulojen suuntaamisesta kehitys- ja ilmastorahoitukseen on esityksessä voimassa.Varsinaiseen kehitysyhteistyöhön esitetään 788,2 miljoonaa euroa*. Laskua vuoden 2014 määrärahoihin verrattuna on 91 miljoonaa euroa**. Viime vuoden kehyspäätökseen nähden leikkaus vuodelta 2015 on reilu 50 miljoonaa. Ilmastorahoituksen osuus kehitysyhteistyömäärärahoista on 87,7 miljoonaa euroa.***Valtiovarainministeriön budjettiesitys nojaa kehysriihen murheellisiin leikkauslukuihin. Suomi ei näin saavuta kansainvälistä sitoumustaan nostaa kehitysyhteistyömäärärahat 0,7 prosenttiin BKTL:sta vuoteen 2015 mennessä.Budjettiesityksessä todetaan Suomen edelleen tavoittelevan 0,7 prosentin määrärahatasoa. Mitään konkreettista suunnitelmaa tai aikataulua hallitus ei ole kuitenkaan tavoitteeseen pääsemiseksi julkistanut. Päinvastoin prosenttiosuus on laskemassa tulevina vuosina jopa alle 0,5 prosentin.***Lopullinen päätös hallituksen talousarvioesityksestä tehdään budjettiriihessä elokuun lopussa, minkä jälkeen talousarvioesitys siirtyy eduskunnan käsittelyyn.Uskottavuutensa säilyttääkseen hallituksen tulisi viipymättä tehdä läpinäkyvä ja selkeä suunnitelma ja aikataulutu niin 0,7-tavoitteen kuin ilmastorahoitussitoumustenkin saavuttamiseksi. Ilmastorahoituksen tulisi olla uutta ja lisäistä 0,7-sitoumukseen nähden.Olisi myös varmistettava, että päästöhuutokauppatulojen kohdistamista kehitys- ja ilmastorahoitukseen jatketaan myös tulevina vuosina. Suomen tulisi lisäksi aktiivisesti edistää uusien rahoituslähteiden käyttöönottoa kestävälle kehitykselle: tuloja olisi saatavissa esimerkiksi ympäristölle haitallisten tukien uudelleen kohdistamisesta.* Budjettiesityksessä mainitaan varsinaisen kehitysyhteistyön momentissa myös summa 801 422 000 euroa, mutta ulkoministeriön mukaan tämä summa sisältää sellaisia yhteistoimintahankkeiden menoja, joita ei voi laskea viralliseen kehitysyhteistyöhön (ODA). ODA-kelpoisen varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahat ovat 788 222 000 euroa.**Vuoden 2014 määrärahataso on 1 102,6 miljoonaa euroa, josta varsinaisen kehitysyhteistyön osuus on 879,4 miljoonaa euroa.