Vinkit viestintä- ja globaalikasvatustuen hakemiseen

Ulkoministeriö ohjeisti hakijoita ja antoi vinkkejä Kepan järjestämässä tilaisuudessa. Järjestöjä kannustetaan hakemaan tuoreita tulokulmia ja uusia menetelmiä viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin.

Teksti: Minna Mannert

Ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksikössä viestintä- ja globaalikasvatushankkeista vastaa nykyisin Elina Iso-Markku. Hän kertoi, ettei viestintä- ja globaalikasvatustuen kriteereihin ole tulevana vuonna odotettavissa merkittäviä muutoksia. Samalla Iso-Markku kannusti järjestöjä pohtimaan joka vuosi raikkaasti ja uudella tavalla globaalikasvatushankkeiden kohderyhmiä ja menetelmiä.Sisällöllisesti viestintä- ja globaalikasvatushankkeita yhdistää kahdeksas vuosituhattavoite, joka on globaali kumppanuus. Sisältöjen tulee myös liittyä Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan. Menetelmien suhteen hankkeet sen sijaan voivat olla mitä moninaisimpia aina elokuvafestivaaleista draamatyöpajoihin ja koulumaailmalle suunnattuihin materiaaleihin.Tukea on edelleen tarjolla yksi- ja kaksivuotisiin hankkeisiin. Kaksivuotisissa hankkeissa on oltava mukana vahva pedagoginen ulottuvuus.”Järjestöillä on mahdollisuus tavoittaa itselleen luontaisia kohderyhmiä luovilla ja monipuolisilla menetelmillä. On tärkeää, että sellaisetkin järjestöt, jotka hakevat tukea peräkkäisinä vuosina, paneutuvat hankkeita suunnitelmissaan siihen, että uudella hankkeella on jokin uusi menetelmä, teema tai tulokulma kehityspolitiikan teemoihin”, Iso-Markku totesi.***Käytännössä seuraavat VGK-tukipäätökset ovat ministeriön työaikataulujen vuoksi odotettavissa maalis-huhtikuun vaihteessa. Hakijoiden kannattaa siis varautua painottamaan hankkeen toimintoja maaliskuusta eteenpäin.Viestintä- ja globaalikasvatustuki on ulkoministeriön hallinnoima tuki-instrumentti, jonka antaa kansalaisjärjestöille mahdollisuuksia luoda ja kehittää menetelmiä ja aineistoja globaalin vastuun kysymysten tunnetuksi tekemiseen eri-ikäisille suomalaisille.Tukea myönnetään vuosittain: tänä vuonna tukea sai 77 järjestöä ja tuen kokonaismäärä oli reilu 2 miljoonaa euroa. Suomalaisten syyskautta virkistävät muun muassa seuraavat viestintä- ja globaalikasvatushankkeet: Cinemaissi – Latinalaisen Amerikan elokuvafestivaali, Nenäpäivä, Vastuuviikko ja Suomen ylioppilaskuntien liiton kehitysyhteistyöviikko sekä lukuisat kouluvierailu- ja oppimateriaalihankkeet.LisätietoaHaku on auki 14.10.-15.11.2013. Lisätietoa ja hakukaavakkeet ministeriön verkkosivuilla.Kepa tarjoaa ensi vuoden hakukierrokselle osallistuville järjestöille hankeneuvontaa.