Kuvituskuva.
Eurooppa-päivää vietettiin 9.5.2019 Narinkkatorilla.

Viisi visiota tulevaisuuden reilusta Euroopasta

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi alkaa 9. toukokuuta. Jos Fingo saisi päättää, tulevaisuuden EU olisi demokraattinen, kestävä ja oikeudenmukainen yli rajojensa. Ilmastokriisi olisi ratkaistu ja poliittisissa päätöksissä päämääränä olisi ihmisten hyvinvoinnin lisääminen.

Teksti: Elina Mikola, Sonja Hyötylä

9. toukokuuta alkaa Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi, jonka tavoitteena on saada eurooppalaiset kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta. Käytännössä konferenssi on EU:n tähän asti mittavin konsultaatioprosessi kansalaistensa kanssa.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on todennut tulevaisuuskonferenssista seuraavaa: ”Kansalaisilla on selkeät odotukset: he haluavat sananvaltaa asioissa, joilla on vaikutusta heidän elämäänsä. Vastauksemme kansalaisille on sekin selkeä: Lupaamme kuunnella ja sen jälkeen toimia.”

Kansalaisjärjestöt ovat kuitenkin huolissaan siitä, kenen ääni tulevaisuuskonferenssissa lopulta kuuluu. Kuten esimerkiksi EEB:n Patricia Heidegger blogissaan huomauttaa, kansalaisyhteiskunnan edustajat on suljettu ulos tulevaisuuskonferenssin johtoryhmästä, kun taas yritysten etujärjestö ja EU:n merkittävin liike-elämän intressejä ajava lobbari Business Europe on mukana prosessin ytimessä.

Millainen on Fingon visio Euroopan unionista? Ainakin seuraavanlainen.

1. Demokratia lähtökohtana

Euroopan unioni on rakennettu demokratian ja oikeusvaltion perustalle, vaikka nyt perusarvoja kyseenalaistetaan jo unionin sisälläkin. Tulevaisuuden Eurooppa voidaan määritellä vain demokraattisesti, jotta kansalaiset tuntevat olevansa osa unionia. Demokraattisessa yhteiskunnassa on yhteiset pelisäännöt, pidetään huolta heikoimmasta ja tarvitaan kaikki eri toimijat mukaan, jotta yhteiskunta toimii. Meidän visiomme Euroopasta on demokraattinen ja yhtenäinen unioni, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua, ja jossa toimii vapaa, vahva ja moniääninen kansalaisyhteiskunta. Demokratia edellyttää myös suuryritysten vaikutusvallan rajoittamista, jotta ne eivät pääse hidastamaan tai vesittämään kansalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistäviä poliittisia päätöksiä.

2. Ilmastokriisin ratkaisija

Ilmastokriisi uhkaa koko ihmiskuntaa, mutta lämpeneminen iskee pahimmin kaikkein köyhimpiin ihmisiin. Vaikka saisimmekin päästöt käännettyä negatiivisiksi, maailman keskilämpötila jatkaa nousuaan vuosikymmenten ajan. Tulevaisuuden Eurooppa kantaa vastuunsa ilmastokriisin ratkaisussa. Tulevaisuuden Eurooppa on hiilinegatiivinen ja samalla tukee kehittyviä maita ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Lisäksi Eurooppa pitää huolta siitä, että kehittyvillä mailla on tarvittavat resurssit ja teknologia rakentaa hiilineutraalia kehitystä.

3. Kestävän kehityksen edelläkävijä

Seuraavat vuodet ovat kriittisiä kestävän kehityksen saavuttamiseksi. Tulevaisuuden Euroopassa jokaista poliittista päätöstä puntaroidaan sen kannalta, onko se kestävää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti tässä ja nyt, mutta myös tulevaisuudessa. Lisäksi EU kiinnittää huomiota siihen, ettei se politiikassaan ulkoista päästöjä tai muuten aiheuta negatiivisia vaikutuksia kestävään kehitykseen rajojensa ulkopuolella.

4. Hyvinvointia, ei kasvua

Tulevaisuuden Euroopassa kansalaisten hyvinvointi ja ympäristön kantokyvyn kunnioittaminen on kaiken päätöksenteon lähtökohta. Kehitystä ei tarkastella vain taloudellisten mittareiden valossa ja BKT:n kasvattamisen sijaan talouspolitiikka pyrkii inhimillisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Eriarvoisuuskehitys on kääntynyt laskuun eikä vauraus kasaudu vain harvoille.

5. Reilumpi maailma

Visiossamme Euroopan unioni kantaa vastuuta yhtä lailla rajojensa sisällä kuin ulkopuolella. EU:n tavoitteena on, että eriarvoisuuden ja tuloerojen sijaan maailmassa lisääntyy yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Eurooppa satsaa kehitysyhteistyöhön, rauhanrakentamiseen ja konfliktien ratkaisuun. Samalla tulevaisuuden EU vaikuttaa kansainvälisen järjestelmän kehittämiseen niin, että heikompien ääni tulee kuulluksi ja pelisäännöt ovat selkeät ja reilut.

Millainen on sinun tulevaisuuden Eurooppasi?

Tutustu Euroopan tulevaisuuskonferenssin verkkoalustaan. Konferenssin aikana tapahtumia voivat järjestää kaikki matalalla kynnyksellä. Oman visionsa Euroopan suunnasta voi kertoa myös suoraan verkkoalustalla.