Aliravittu lapsi terveysklinikalla Burkina Fasossa. Kuva: Aliravittu lapsi terveysklinikalla Burkina Fasossa.

Viisi tuoretta tutkimusta

Sarjassa esitellään globaaleja kehitysteemoja käsitteleviä ajankohtaisia tutkimuksia ja raportteja. Tällä kertaa aiheena ovat lapsikuolleisuus, epäviralliset rahavirrat, Latinalaisen Amerikan köyhyys, OECD:n tuloerot ja ilmasto.

Teksti: Jukka Aronen Kuva: PHOTONONSTOP

1. Lapsikuolleisuus laskussa
Unicefin ja Britannian Save the Childrenin tilaamassa tutkimuksessa todetaan, että alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuus on vähentynyt tuntuvasti. Vuonna 2010 alle viisivuotiaita lapsia kuoli päivittäin peräti 12 000 vähemmän kuin vuonna 1990, vaikka väestö on samaan aikaan kasvanut tuntuvasti. Kroonisesti aliravittujen määrä puolestaan tippui kehitysmaissa 40:stä 29 prosenttiin.

www.unicef.org/media/media_60687.html

2. Vierastyöläisten rahavirrat kotiin jälleen kasvussa
Maailmanpankki arvioi, että vierastyöläisten köyhiin kotimaihinsa lähettämät vuosittaiset rahasummat nousevat ennätysmäiseen 374 miljardiin dollariin vuonna 2012. Globaali finanssikriisi tiputti määrän 307 miljardiin vuonna 2009.

www.goo.gl/eEoHU

3. Köyhien määrä vähenee Latinalaisessa Amerikassa
YK:n Latinalaisen Amerikan talouskomission selvityksen mukaan maanosan köyhien osuus koko väestöstä tippui vuosien 1990 ja 2010 välillä 48:sta 31 prosenttiin. Eniten köyhien suhteellinen määrä väheni Perussa, Ecuadorissa, Argentiinassa, Uruguayssa ja Kolumbiassa.

www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/9/45169/P45169.xml&xsl=/prensa/tpl-i/p6f.xsl&base=/tpl-i/top-bottom.xsl

4. Teollisuusmaiden tuloerot kasvussa
Teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n “Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising” -raportissa varoitetaan, että rikkaiden ja köyhien kansalaisten välinen tulokuilu järjestön jäsenmaissa on suurin 30 vuoteen. Rikkain 10 prosenttia tienaa nyt keskimäärin yhdeksän kertaa enemmän kuin köyhin kymmenesosa.

www.oecd.org/document/40/0,3746,en_21571361_44315115_49166760_1_1_1_1,00.html

5. Ilmasto voi muuttua hyvin nopeasti
Yhdysvaltain avaruusvirasto NASA selvitti tuoreessa tutkimuksessaan napa-alueiden ilmastohistoriaa. Tulokset viittaavat siihen, että jopa ”siedettävä” kahden asteen lämpeneminen voi johtaa suuriin muutoksiin maapallolla, kuten merenpinnan nousuun 25 metrillä.

www.giss.nasa.gov/research/news/20111208