Maailman talousfoorumin riskianalyysissä otetaan esille myös massiivisesta tulivuorenpurkaumasta aiheutuva kylmä globaali sää. Kuva: Maailman talousfoorumin riskianalyysissä otetaan esille myös massiivisesta tulivuorenpurkaumasta aiheutuva kylmä globaali sää.

Viisi tuoretta tutkimusta

Sarjassa esitellään globaaleja kehitysteemoja käsitteleviä ajankohtaisia tutkimuksia ja raportteja. Tällä kertaa mukana maailman suurimmat huolet, eläkeläisten päästöt, globaali anteliaisuus, Intian aliravitut lapset ja järjestöjen kaventuva liikkumatila.

Teksti: Jukka Aronen

1. Finanssikriisi ja veden riittävyys huolettavat
Maailman talousfoorumin kokoama Global Risks 2012 esittää hienosti toteutetulla grafiikalla, millaisia riskejä esimerkiksi yritysten edustajat tai kansalaisjärjestöt näkevät maailmassa. Järjestöjen pahimmat pelot liittyvät muun muassa veden riittävyyteen.

reports.weforum.org/global-risks-2012

2. Eläkkeellä tuotetaan vähemmän päästöjä
Max Planck -instituutin tutkija arvioi, että ihmiselo aiheuttaa eniten hiilidioksipäästöjä silloin, kun ollaan työelämässä. Yhdysvaltalaisiin keskittyneessä tutkimuksessa todetaan, että päästöt lisääntyvät aina 65 ikävuoteen saakka ja laskeutuvat sen jälkeen – eläkeiässä – alemmaksi.

www.mpg.de/4635546/CO2_age_structure

3. Globaali anteliaisuus kasvoi
Lamatunnelmista huolimatta CAFin World giving index 2011 -tutkimuksen mukaan maailmasta tuli anteliaampi paikka vuonna 2011. Kaikki yhteenlaskettu rahallinen auttaminen kasvoi kaksi prosenttia ja vapaaehtoistyö prosentin verran.

www.cafonline.org/publications/2011-publications/world-giving-index-2011.aspx

4. Intiassa yhä paljon aliravittuja lapsia
Intialaisen Naandi-säätiön HUNGaMA-raportin mukaan peräti kolmasosa maailman aliravituista lapsista elää Intiassa. Maaseudun köyhimmillä alueilla 42 prosenttia alle viisivuotiaista lapsista on alipainoisia.

www.hungamaforchange.org

5. Järjestöt ahtaalla muun muassa Guatemalassa ja Intiassa
ACT Alliance -verkoston tuottamassa tutkimuksessa todetaan, että kansalaisjärjestöjen liikkumatila on pienentynyt ympäri maailman. Syitä ovat muun muassa terrorismin vastainen sota ja autoritaaristen hallintojen harjoittama painostus. Tutkimuksen kohteena oli 10 maata.

www.actalliance.org/resources/publications/Shrinking-political-space-of-civil-society-action.pdf