Viisi tuoretta tutkimusta

Sarjassa esitellään globaaleja kehitysteemoja käsitteleviä ajankohtaisia tutkimuksia ja raportteja.

Teksti: Jukka Aronen

1. Growing a Better Future
Oxfamin alkaa uuden raporttinsa myötä kampanjoida globaalin ruokajärjestelmän uudistamisen puolesta. Järjestö syyttää valtioita siitä, että ne ovat jättäneet ruokaan liittyvät asiat yritysten ja lobbareiden armoille. Raportissa ennustetaan, että perusviljojen hinnat tulevat nousemaan 120-180 prosenttia seuraavan kahden vuosikymmenen aikana.

www.oxfam.org/en/grow/reports/growing-better-future

2. Haiti Earthquake Death Toll
USAIDin tilaaman (julkaisemattoman) tutkimuksen mukaan Haitia vuoden 2010 tammikuussa koetteleman maanjäristyksen uhriluku on todellisuudessa paljon pienempi kuin mitä maan viranomaiset ovat arvioineet. Haitin mukaan kuolleita oli 316 000, kun USAIDin tutkimuksen mukaan niitä olisi ollut vain 46 000-85 000.

www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-13606720

3. Missing Food: The Case of Postharvest Grain Losses in Sub-Saharan Africa
FAOn ja Maailmanpankin yhteisessä raportissa kehotetaan avunantajia parantamaan viljasatojen jälkikäsittelyä, varastointia ja kuljetusta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa viljaa menetetään sadonkorjuun jälkeen jopa neljän miljardin dollarin edestä. Menetetyllä ruoalla ruokkisi ainakin 48 miljoonaa ihmistä vuodessa.

reliefweb.int/node/404916

4. Forests in a Green Economy: A Synthesis
YK:n ympäristöohjelma UNEP on laskenut, että 40 miljardin dollarin vuosipanoksella voitaisiin puolittaa metsien katoamisvauhti vuoteen 2030 mennessä ja istuttaa puita 140 prosenttia nykyistä sutjakammin vuoteen 2050 mennessä. Samalla luotaisiin miljoonia uusia työpaikkoja ja hidastettaisiin ilmaston lämpenemistä.

www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=2645&ArticleID=8761&l=en

5. Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation
Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n 120:n tutkijan tekemien laskelmien mukaan jopa 80 prosenttia maailman energiatarjonnasta voitaisiin tuottaa uudistuvista energianlähteistä vuosisadan puoliväliin mennessä, jos hallitukset harjoittaisivat oikeanlaista ilmastonmuutospolitiikkaa.

srren.ipcc-wg3.de