Viisi kiinnostavaa kirjaa

Sarjassa esitellään viisi kiinnostava kirjaa. Kaikki esitellyt kirjat ovat lainattavissa Kepan kirjastosta.

Teksti: Samuli Kunttu Kuva: Marcus Gossler

Nicholas Shaxson: Poisoned Wells – The Dirty Politics of African Oil (2007)
Brittiläinen toimittaja, kirjailija ja Tax Justice Networkin tutkija Nicholas Shaxson on viime aikoina herättänyt laajaa keskustelua uudella veroparatiiseja ruotivalla teoksellaan Treasure Islands. Shaxsonin muutama vuosi sitten julkaistu Poisoned Wells — The Dirty Politics of African Oil on myös ehdottomasti tutustumisen arvoinen.
Mukaansatempaavaan tyyliin kirjailija paljastaa lukijalle öljybisneksen korruptoituneisuuden ja sen, kuinka Afrikan öljyvaltioiden kansalaiset jäävät nuolemaan näppejään miljardivoittojen valuessa aivan muualle. Kuva karusta todellisuudesta avautuu mielenkiintoisesti joka luvussa eri afrikkalaisen vaikuttajan tai afrikkalaiseen politiikkaan vaikuttaneen henkilön kautta (mukana myös Fela Kuti alushoususillaan!).
Richard Rottenburg: Far-Fetched Facts – A Parable of Development Aid (2009)
Vuonna 1996 käynnistetään Ruritaniassa — eräässä Saharan eteläpuolisen Afrikan maassa — todella mittava vesihuoltoprojekti. Kalliin projektin rahoittaa Normesian kehityspankki Normlannin Urbaniasta ja projektin konsulttina toimii normlantilainen konsulttifirma Shilling & Partner. Totta vai tarua? Vaiko molempia? Joka tapauksessa antropologi Richard Rottenburg rakentaa kiehtovan ja lajityyppien rajoja rikkovan tarinan, jossa kehitysyhteistyön ongelmia tarkastellaan uudenlaisesta perspektiivistä.
Danielle Beswick & Paul Jackson: Conflict, Security and Development. An introduction. (2011)
Kofi Annanin mukaan ei ole turvallisuutta ilman kehitystä eikä kehitystä ilman turvallisuutta. Turvallisuuden ja kehityksen väliset kytkökset ovatkin nousseet 2000-luvulla yhdeksi merkittäväksi kehityspoliittiseksi keskustelunaiheeksi. Tässä teoksessa luodaan yleiskatsaus turvallisuuden ja kehityksen välisiin yhteyksiin ennen konfliktia, konfliktin aikana ja sen jälkeen. Kirjoittajat analysoivat näitä käsitteitä oppikirjanomaisesti ja järjestelmällisen selkeästi yhdistelemällä sekä akateemisia että käytännön näkökulmia ja lähestymistapoja. Hyvä johdanto aihepiiristä kiinnostuneille.
Nicholas Georgescu-Roegen: From bioeconomics to degrowth: Georgescu-Roegen’s ”new economics” in eight essays (2011)
Viime vuosina vihdoin Suomeenkin rantautuneen degrowth-liikkeen talousteoreettisen pohdiskelun taustalta löytyy ekologinen taloustiede, jonka yksi keskeisiä ajattelijoita oli välillä moderniksi Galileoksikin kutsuttu Nicholas Georgescu-Roegen (1906—1994). Hän oli romanialainen matemaatikko ja taloustieteilijä, jonka keskeisimmän ajatuksen mukaan talous on avoin systeemi, joka ottaa energiaa ja materiaa ekosysteemistä ja jälleen palauttaa energiaa ja materiaa muokattuna takaisin ekosysteemiin. Georgescu-Roegen ei ennen kuolemaansa ehtinyt julkaista tekeillä ollutta yhtenäistä ja systemaattista esitystä omasta ajattelustaan. Tämä Mauro Bonaiutin toimittama esseekokoelma korvaa tämän puutteen.
Hanna-Kaisa Rättö: Hyvinvointi ja hyvinvoinnin mittaamisen kehittäminen (2010)
Voiko hyvinvointia mitata? Jos voi, niin miten? Hanna-Kaisa Rätön mukaan sitä ei pidä eikä voi tehdä perinteiseen tapaan tavara- ja palvelutuotannon laajuutta ja markkina-arvoa mittaavalla bruttokansantuotteella (BKT). Rättö pyrkiikin tutkimuksessaan selvittämään, kuinka todellinen taloudellinen hyvinvointi on Suomessa kehittynyt ja vertaamaan tätä Suomen BKT:n kehitykseen. Rättö käyttää tutkimuksessaan GPI -mittaria (Genuine Progress Indicator).  Jos muutama matemaattinen kaava ei pelota (ne voi myös sivuuttaa) on tutkimus suositeltavaa luettavaa myös hyvinvoinnin käsitteestä ja sen eri mittaustavoista globaalilla tasolla kiinnostuneille.

Kepan kirjasto