Viisautta on pyörtää väärät päätökset

Ulkoasiainvaliokunta antoi viime viikolla tärkeän lausunnon kehitysapua koskevan rahoituksen kanavoinnista. Valiokunnan mukaan Finnfundin pääomittamista tulisi vähentää ja samalla loiventaa kehitysyhteistyössä toimivien kansalaisjärjestöjen sekä Suomen YK-yhteistyön rahoitusleikkauksia.

Teksti: Sirpa Pietikäinen

Finnfundin rahoituksen ehdoissa on tiukat riskirajat. Se kohdistuu projekteihin, jotka olisivat usein muutenkin löytäneet rahoitusta. Paljon rahoituksesta kohdistuu kehitysmaiden lisäksi lähialueille, kuten Venäjälle.Finnfund tekee tärkeää työtä suomalaisen osaamisen edistäjänä. Sen toimintaa ei voi kuitenkaan rinnastaa perinteiseen kehitystyöhön.Pitkään kentällä työtä tehneet kansalaisjärjestöt osaavat arvioida parhaiten paikalliset tarpeet ja kehittää projekteja, jotka syntyvät niistä lähtökohdista. Ne tekevät juuri sitä työtä, jota nyt pakolaiskriisissä peräänkuulutetaan: ennaltaehkäisevää työtä lähtömaissa. Niiden toiminnan kautta rahoitus kohdentuu paremmin, tehoaa nopeammin ja kanavoituu tarvelähtöisesti.Suomi on läpi historian vaalinut suhteitaan ja aktiivisuuttaan YK:ssa. Tätä pitkään rakennettua roolia ei tule ryhtyä purkamaan hätiköidyillä päätöksillä. Kehitysapurahojen raju leikkaus kansalaisjärjestöiltä ja samanaikainen odottamaton pääomitus Finnfundille on perustunut riittämättömiin tietoihin. Eduskunnan tulee nyt muuttaa tämä tehty päätös ulkoasiainvaliokunnan lausunnon mukaisesti.Kirjoittaja on europarlamentaarikko ja entinen kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristöministeri. Hän on toiminut myös Suomen YK-liiton puheenjohtajana. Vierasblogeissa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Kepan virallista kantaa.