Viestintä- ja kehityskasvatustuen päätökset: silmiä ja mieliä avaaville hankkeille?

Erään määritelmän mukaan globaalikasvatus avaa silmämme ja mielemme maailman todellisuudelle ja herättää meitä toimimaan kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien sekä oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman maailman puolesta.

Teksti: Matti Cantell

Ulkoministeriön myöntämät kaksi miljoonaa euroa tarjoaa järjestöille mahdollisuuden tarttua tähän upeaan haasteeseen. Vuoden 2011 viestintä- ja kehityskasvatushankkeille myönnetyllä tuella 80 järjestöä voi lisätä erilaisten Suomessa asuvien ihmisten tietoisuutta globaaleista kehityskysymyksistä ja keinoista muuttaa maailmaa.
Kun tutkii eilen julkistettua listaa tuen saajista, ei sen perusteella juuri ole mahdollista tietää hankkeen kohderyhmää, viestiä tai toteuttamistapaa. Jo järjestön ja hankkeen nimen sekä tuen perusteella voi kuitenkin arvailla, että monenlaisia keinoja käytetään erilaisten ihmisten saavuttamiseen. Teemojen kirjoon sisältyvät mm. vesi, ilmasto, konfliktit ja rauha, energia, terveys, lapsen oikeudet, kuluttaminen, vaikuttaminen, siirtolaisuus, tuotanto-olosuhteet, kestävä kehitys, pakolaisuus, talous, uutiset ja tiedotus, oikeudenmukaisuus ja vaihtoehtojen etsiminen maailman epäoikeudenmukaisuuksille.
Tulevissa hankkeissa käytettäviä menetelmiä ja toimintatapoja ovat mm. näyttely, radio-ohjelma, nettipohjaiset sovellukset, kirjat ja julkaisut, teemapäivät, rooli- ja muut pelit, toiminnalliset menetelmät, opetusmateriaalit ja työpajat.
Toivottavasti järjestöt kertovat hankkeisiinsa liittyvistä tapahtumista ja niissä tuotetuista materiaaleista laajemminkin ja hyödyntävät monia viestintäkanavia, jotta tieto ja kokemukset leviäisivät mahdollisimman laajalti. Tilaisuuksia ja tempauksia kannattaa mainostaa esim. Kepan listoilla ja hyödylliset materiaalit (kiertonäyttelyt, kirjat, filmit, nettipohjaiset aineistot) on hyvä lisätä Globaalikasvatus-sivuston Vinkkipankkiin. Sisältöä ja aineistoja kannattaa myös tarjota eri puolilla Suomea toteutettaville Mahdollisuuksien tori -tapahtumille.
Päätökset tuen saajista löytyvät Ulkoministeriön sivuilta.
PS: Kaikille tukea saaneille järjestöille järjestetään yhteinen VKK Kick-off -tilaisuus Kepassa 14.2. klo 14.30 alkaen. Tilaisuudessa Leila Riitaoja Ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksiköstä kertoo hankkeen toteuttamista ja raportointia helpottavia vinkkejä. Hankkeet potkaistaan symbolisesti käyntiin ja pyritään antamaan lisävauhtia mieltä avaavien ja sydämiä koskettavien hankkeiden toteutukseen!