Viestintä- ja globaalikasvatustuen tulevaisuus turvattava

Kepa ja 25 globaalikasvatusta tekevää järjestöä vetosivat ulkoministeriöön, jotta se varmistaisi viestintä- ja globaalikasvatustuen seuraavan hakukierroksen syksyllä 2014.

Teksti: Minna Mannert

Kepan, Finnwatchin, Ihmisoikeusliiton ja Liike ry:n edustajat luovuttivat asiaa koskevan kirjelmän henkilökohtaisesti osastopäällikkö Pekka Puustiselle toukokuun lopulla. Myös ministeri Pekka Haavisto sai oman kirjeensä postitse.Tällä hetkellä hakukierros näyttää olevan erityisen huonoissa kantimissa, sillä vielä toukokuun lopulla ei ollut varmuutta hakukierroksen aikataulusta, käytetävistä kriteereistä tai painopisteistä. Ministeriössä on myös epäselvyyttä siitä, saadaanko tukikierroksen läpiviemiseen tarvittavat henkilöresurssit varmistettua. Järjestöjen kannalta tilanne näyttää huolestuttavalta. Myös järjestöjen kanssa tehdyn yhteistyöinstrumentin kehitystyö ja sähköisten hakulomakkeiden käyttöönoton eteen tehty työ ovat vaarassa valua hukkaan.***Viime vuosina hakukierroksen aikataulu on viivästynyt ja päätökset ovat tulleet vasta myöhään keväällä, mikä on hankaloittanut järjestöjen hankkeiden suunnittelua ja vastuullisena työnantajana toimimista.Monet kokovuotisiksi suunnitellut hankkeet ovat käytännössä typistyneet muutaman kuukauden miniprojekteiksi, kun toiminta on jouduttu laittamaan jäihin alkuvuodeksi rahoituspäätöksen viivästyttyä.Tapaamisessa osastopäällikkö Puustinen vakuutti, että järjestöjen globaalikasvatustoiminnan tukemiselle on vahva poliittinen tahto.  Globaalikasvatustuen jatkuvuus on tärkeä asia, ja syksyn tukikerros ollaan avaamassa. Aikataulusta ei kuitenkaan ole vielä tarkempaa tietoa ja ministeriössä pohditaan kuumeisesti, kuinka löytää tuen jakamiseen riittävät henkilöresurssit valtionhallinnon säästöpaineiden keskellä.Ministeriöstä käsin on todettu, että kierroksen laadukas hoitaminen edellyttää kahden henkilön työpanosta, mutta niiden saamisesta ei vielä ole varmuutta.***Puustinen avasi myös keskustelun siitä, että viestintähankkeet voisivat jatkossa olla kaksivuotisia. Nykyisin kaksivuotista tukea voi hakea ainoastaan pedagogisiin hankkeisiin. Kaksivuotisen tukimahdollisuuden laajentaminen kaikkiin hankkeisiin olisi hyvä uudistus ja toisi hankkeille vaikuttavuutta ja ennakoitavuutta.Tuen saajissa on nyt useita järjestöjä, joilla olisi kapasiteettia ja mielenkiintoa kaksivuotisen hankkeiden läpiviemiseen.Järjestöjen kannalta olisi tärkeää, että hakemuksia arvioiva työntekijä ei vaihtuisi joka vuosi. Tukikierroksen toteuttaminen vie paljon työaikaa ja edellyttää järjestökentän ja globaalikasvatuksen tuntemusta.Tuen myöntämiskriteerit pitävät sisällään aika tavalla tulkinnanvaraa, ja vastuuvirkamiehen muuttuessa tiheästi järjestöjen on vaikea ennakoida työtään.***Järjestöissä on jo aloitettu tulevan vuoden hakemusten valmistelu, vaikkei hakuaikataulusta ja kriteereistä ole tietoa. Laadukkaan hankkeen tekemiseksi on löydettävä sopivat verkostot ja kumppanit, ja vgk-tuella tehtävä työ halutaan mukaan ensi vuoden toimintasuunnitelmiin.Tempoilevilla hallintokäytännöillä on globaalikasvatuksen sektorille kauaskantoiset vaikutukset. Erityisesti pienten ja keskisuurten globaalikasvatusjärjestöjen elämää tilanne hankaloittaa huomattavasti.Tapaamisessa järjestöt pääsivät kertomaan näistä ongelmista, mutta myös käyttämistään globaalikasvatuksen menetelmistä ja työn tuloksista ministeriölle. Dialogi jatkukoon!