Videoblogi: Kehityskysymyksiä Kundalumwanshyasta käsin

Sambialainen Kundalumwanshyan kylä on tänään julkaistun Kepan Maailmanlaitamilla-verkkosivuston esimerkkitapaus.

Teksti: Outi Hakkarainen

Maailmanlaitamilla tarkastelee kansainvälisiä kehityskysymyksiä konkreettisten esimerkkitapausten näkökulmasta. Tapauksia voivat olla esimerkiksi pientuottajien asema tai megaprojektien paikalliset vaikutukset. Yhteisenä nimittäjänä ovat kohdealueen ihmiset, heidän elinehtonsa ja siinä tapahtuvat muutokset.Ensimmäinen tapaus on köyhdytetty sambialainen kylä Kundalumwanshya. Sivusto sukeltaa Keski-Sambian syrjäseuduilla sijaitsevan kylän historiaan ja tämän päivän arkeen sekä tarkastelee kylästä käsin sambialaista yhteiskuntaa ja kansainvälisten toimijoiden vaikutusta siihen.Sivusto selvittää eri kohdemaissa ihmisten elinehdoissa tapahtuvien muutosten yhteyksiä kansalliseen ja kansainväliseen politiikkaan sekä tunnistaa köyhdyttäviä rakenteita ja käytäntöjä ja esittää keinoja niiden murtamiseksi.Keskeisiä teemoja ovat talous, kehitysyhteistyö, ilmastonmuutos, kansalaisyhteiskunta ja köyhdyttäminen.***Kepassa vieraileva Clive Chibule sambialaisesta Green Living Movement -järjestöstä on osallistunut aktiivisesti Maailmanlaitamilla.fi-sivuston tekoon. Videolla hän kertoo, millaista ruohonjuuritason työtä järjestöt tekevät ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Sambiassa.LisätietojaMaailmanlaitamilla.fi-verkkosivusto