Video: Kaikki mukaan ja prioriteetit kansalaisilta

Vuosituhattavoitteiden aika loppuu virallisesti reilun kuukauden päästä. Katseet on kuitenkin suunnattu jo uusin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja niiden toimeenpanoon, myös Tansaniassa.

Teksti: Kirsi Koivuporras-Masuka

Uuden alku on toiveikas. Tansanian YK-liiton Reynald Maeda näkee kestävän kehityksen tavoitteissa loputtomia mahdollisuuksia, sillä vuoteen 2030 ulottuvan agendan 17 päätavoitetta ja 169 alatavoitetta muodostavat laajan temaattisen ”tarjottimen”, josta valita prioriteetit.”Kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat vuosituhattavoitteita paremman mahdollisuuden vaikuttaa. Kansalaisyhteiskunnalla on nyt tilaisuus viedä eteenpäin tavoitteita, joiden eteen on tehty töitä jo vuosia.”Maeda sanoo myös suoraan, että moni asia vuosituhattavoitteissa ja niiden toimeenpanossa ontui. Tuloksia jäi saavuttamatta, mutta tästä on myös opittu.“Kestävän kehityksen toimeenpanon tulisi olla hajautettua. Näemme, että paikallishallinnoilla tulisi olla keskeinen rooli. Ihmisten ruohonjuuritasolta lähtien tulisi olla osallistua päätöksentekoon siitä, mitkä asiat otetaan paikallishallinnon budjetteihin että kansallisen toimeenpanon prioriteeteiksi”, Maeda sanoo.Myös Tansanian YK-liiton nuorten mielestä juuri ihmisten mielipiteen ja toiveiden pitäisi olla kestävän kehityksen toimeenpanon suunnittelun lähtökohtana.”Kaikkein tärkein kysymys toimeenpanon osalta on, pääsevätkö ihmiset todella osallistumaan? Emme saa mitään tehtyä, jos emme työskentele yhdessä, kaikkien on liattava kätensä”, toteaa YK-liiton nuorten ilmastoasiantuntija Iman Hatibu.