Vetoa päättäjiin kehitysyhteistyövarojen puolesta!

Hallitus neuvottelee tämän viikon torstain 22.3. kehysriihessä seuraavien kolmen vuoden määrärahoista. Kuten arvata saattaa, myös kehitysyhteistyövarat ovat mukana keskustelussa.

Teksti: Pauliina Saares

Vaikkei konkreettisia leikkaussuunnitelmia ole päästetty ilmoille, on järjestöjen tärkeää vakuuttaa päättäjät siitä, ettei taloustaantuman laskua saa maksattaa maailman köyhillä.
Kepa on tänään lähestynyt pääministeri Jyrki Kataista, valtiovarainministeri Jutta Urpilaista sekä neuvottelevia puolueiden puheenjohtajia kirjeellä, jossa Suomea vaaditaan pitämään kiinni annetuista lupauksista nostaa kehitysyhteistyön määrärahat 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2015 mennessä.

Kannustamme myös jäsenjärjestöjämme ottamaan yhteyttä päättäjiin. Sitä varten voi käyttää Kepan kirjeestä muokattua pohjaa (pdf). Lista vastaanottajien sähköpostiosoitteista löytyy tämän blogitekstin lopusta. Huomaattehan kirjeen tekstiä kopioidessanne ja muokatessanne lisätä siihen vastaanottajan ja lähettäjän nimen.
Toimitaan yhdessä ja osoitetaan päättäjille, että kehitysyhteistyöllä on vankka tuki suomalaisen kansalaisyhteiskunnan piirissä! Vaikuttamisen aika on nyt.

***

Kirjeen vastaanottajien sähköpostiosoitteet:

jyrki.katainen@vnk.fi, jyrki.katainen@eduskunta.fi
jutta.urpilainen@vm.fi, jutta.urpilainen@eduskunta.fi
paavo.arhinmaki@minedu.fi, paavo.arhinmaki@eduskunta.fi
stefan.wallin@defmin.fi, stefan.wallin@eduskunta.fi
paivi.rasanen@intermin.fi, paivi.rasanen@eduskunta.fi
ville.niinisto@ymparisto.fi, ville.niinisto@eduskunta.fi
timo.soini@eduskunta.fi
mari.kiviniemi@eduskunta.fi