Varaa aika hankeneuvontaan!

Järjestöjen kiittelemät Kepan hankeneuvontapäivät tulevat jälleen. Neuvonta-aikoja voi varata sähköisen varausjärjestelmän kautta.

Teksti: Kirsi Koivuporras-Masuka

Kansalaisjärjestöt voivat vuosittain hakea ulkoministeriön tukea kehitysyhteistyöhankkeisiin. Hakemukset tulee palauttaa ministeriölle sähköisen asiointipalvelun kautta 30.5. mennessä.Kepa tukee järjestöjä hankehakemusten työstämisessä tarjoamalla ilmaista, järjestökohtaista neuvontaa. Vapaita aikoja voi varata verkossa sähköisen varausjärjestelmän kautta.Hankeneuvonnan ideana on auttaa järjestöjä tekemään mahdollisimman laadukkaita hankkeita. Järjestöhankkeiden tärkeänä tavoitteena on vahvistaa paikallista kansalaisyhteiskuntaa, jolloin hankkeita arvioidaan myös tästä näkökulmasta.Myös ulkoministeriö kiinnittää hankehakemusten arvioinnissa huomiota erityisesti hakemusten laatuun ja hankkeiden tuloksellisuuteen.***Hankeneuvonnassa järjestö saa sekä kirjallisen että suullisen palautteen hakemuksestaan. Neuvonta-ajalla hakemuksesta keskustellaan yhdessä neuvojan kanssa.Hankehakemuksen tulee olla täytettynä Kepassa viisi päivää ennen omaa neuvonta-aikaa. Jos aika menee liian tiukille ja näyttää siltä, ettei hakemus ole neuvontaan mennessä valmis, olisi järjestön hyvä ottaa ajoissa yhteyttä Kepaan.Kepan neuvonta-ajalla hakemuksia ei voi täyttää, vaan Kepan roolina on nimenomaan antaa vinkkejä hakemuksen kehittämiseksi. Hankehakemuksen mukana tulee toimittaa myös hankkeen budjetti.Yksityiskohtien tiedustelua ja lyhyitä kysymyksiä varten neuvonta-aikaa ei tarvitse varata, vaan yksittäisissä asioissa voi ottaa yhteyttä ihan normaalisti puhelimitse tai sähköpostilla.***Kevät tietää kiirettä paitsi järjestöille, myös hankeneuvonnalle ja olisi hyvä, jos järjestöt kertoisivat aikaa varatessaan, mihin he erityisesti haluavat neuvonnassa keskittyä. Näin päästään suoraan paneutumaan järjestölle kaikkein tärkeimpiin kohtiin.Olisi myös hyvä, ettei neuvonta jäisi liian viime tippaan ennen haun umpeutumista, sillä periaatteena olisi käydä neuvonnassa saatu palaute läpi myös etelän kumppanin kanssa.Vinkkinä vielä lopuksi, että hankeneuvontaa saa Kepasta ympäri vuoden. Järjestöt voivatkin hyödyntää myös rauhallisempia jaksoja syksyisin ja talvella.Lisätietoja saa kehitysyhteistyöneuvoja Helena Nevalaiselta, helena.nevalainen@kepa.fi, 050 317 6729.Kepan ohjeita hakemuksen tekoonKepan itseopiskelupaketti hanketyöhönUlkoasiainministeriön hakuilmoitusSähköinen asiointipalveluHanketuen käsikirjaKepan sivuilla on myös erikielisiä versioita UM:n lomakkeista, joita saa hyödyntää hakemusten teossa.