Vapaaehtoistyötä ei lasketakaan omarahoitukseksi VGK-tuen haussa

Vapaaehtoistyötä ei voi laskea osaksi viestintä- ja globaalikasvatushankkeen omarahoitusta toisin kuin ulkoministeriöstä aikaisemmin on tiedotettu. VGK-tuen hakukierros aukeaa 15. huhtikuuta.

Teksti: Sanna Rekola

Järjestöt eivät voi laskea vapaaehtoistyötä osaksi VGK-hankkeidensa omarahoitusta ensi viikolla aukeavalla hakukierroksella. Asia tuli esille yllättäen, kun Kepa sai testattavakseen alkavan hakukierroksen lomakkeen viime viikon lopulla ja peilasi tätä ministeriöstä aiemmin saatuihin tietoihin.Ministeriön tukimuotojen uudistamista koskevasta tiedotustilaisuudessa viime marraskuussa todettiin VGK-tuen osalta, että korkeintaan puolet omarahoituksesta voi kattaa vapaaehtoistyöllä tai tavara- ja palvelulahjoituksilla. Samalla mainittiin, että omarahoitusosuus VGK-tuessa nousee tulevalla hakukierroksella 7,5 prosentista 10 prosenttiin ja että osa VGK-tuestakin maksetaan jatkossa takautuvasti.Ministeriön mukaan aiemmissa uutisissa on vapaaehtoistyön osalta virhe. Valitettavasti tiedon virheellisyys ei ole tullut esiin talven aikana järjestöjen kanssa käydyissä keskusteluissa.***Kepa vetosi ministeriöön vapaaehtoistyön palauttamiseksi osaksi omarahoitusta heti virheen tultua esille. Järjestöjen näkökulmasta aikataulu väärän tiedon korjaamiselle on armoton, sillä tulevien hankkeiden suunnittelu on jo pitkällä. Ministeriö ei ollut kuitenkaan valmis muuttamaan suunnitelmiaan tulevan haun osalta.Kepan ehdotukseen palauttaa omarahoitusosuus 7,5 prosenttiin ei myöskään suhtauduttu myönteisesti, vaikka tällä tilannetta olisi voitu järjestöjen näkökulmasta kohtuullistaa.Ministeriön linja vapaaehtoistyön osalta ei ole johdonmukainen eikä tue ministeriön omaa pyrkimystä yhdenmukaistaa tukimuotoja hallinnon jouhevoittamiseksi. Käynnissä olevalla kehitysyhteistyöhankkeiden hakukierroksella vapaaehtoistyö on mahdollista laskea osaksi omarahoitusta ja VGK-hankkeissakin käytäntö on tuttu aikaisemmilta hakukierroksilta.Lähes ainutlaatuinen käytäntö on ollut myös osoitus vapaaehtoistyön arvostamisesta, mistä järjestöt ovat useaan otteeseen myös kiitelleet ulkoministeriötä, myös kansainvälisissä yhteyksissä.***Viestintä- ja globaalikasvatustuen kantava ajatus on tukea aktiivista, vastuullista maailmankansalaisuutta. Vapaaehtoistyön merkityksen heikentäminen hankkeissa ei tue tätä tavoitetta ja se myös heikentää hankkeiden laatua ja vaikuttavuutta. Vapaaehtoistyö on myös usein parantanut merkittävästi VGK-hankkeiden laajuutta ja saavutettavuutta kohderyhmän näkökulmasta.Vapaaehtoistyönä tehdään kirjaimellisesti paljon rahanarvoista työtä. Jatkossa osa vapaaehtoistyöstä tulee hankkeissa aidosti maksulliseksi ja järjestöt joutuvat ostamaan aikaisemmin ilmaiseksi saamiaan työtunteja.Tämä raha olisi voitu käyttää hankkeissa myös muulla tavoin kohderyhmän hyödyksi. Samalla menetetään tärkeä kannustin, jolla saadaan liikkeelle globaalin vastuun ja kestävän kehityksen edistämiseen vihkiytyneitä ihmisiä.Ministeriön tiukka kanta saattaa entisestään heikentää järjestöjen luottamusta ulkoministeriöön rahoittajana. Viime vuonna järjestöt kokivat jo kovan kolauksen, kun VGK-tuen hakukierros peruttiin kokonaan kehitysyhteistyömäärärahojen 43 prosentin leikkausten takia.***Ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuen hakukierros aukeaa 15. huhtikuuta ja päättyy 8. kesäkuuta. Kepa järjestää yhteistyössä ministeriön kanssa infotilaisuuden tulevasta hausta tiistaina 12. huhtikuuta klo 15-17.