Vapaaehtoiset valmennuksen kautta maailmalle

Viime viikonloppuna 25 tulevaa Etvo-vapaaehtoista kokoontui Vihtiin Kepan tarjoamaan lähtövalmennukseen.

Teksti: Anni Vihriälä

Aasiaan, Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan suuntaavia vapaaehtoisia perehdytettiin kulttuurien kohtaamiseen, uuteen ympäristöön sopeutumiseen, köyhdyttäviin rakenteisiin sekä kumppanuuden käsitteeseen järjestöjen välisessä kehitysyhteistyössä. Lisäksi valmennusviikonloppuna käytiin läpi pitkä liuta käytännön asioita muun muassa terveyteen ja turvallisuuteen liittyen.
Valmennus koostui luennoista, ryhmätöistä, keskusteluista ja yksilöharjoituksista. Sisältöjen lisäksi valmennuksessa oli olennaista, että vapaaehtoiset tutustuivat toisiinsa ja muodostivat vertaistukiverkoston jo ennen vapaaehtoistöihin lähtöä. Vapaaehtoistöissä tulee vastaan monia odottamattomia tilanteita, joissa järjestöjen tuen lisäksi muiden vapaaehtoisten vinkit ovat usein hyödyllisiä.
Etvon vapaaehtoiset valitaan hakulomakkeiden, motivaatiokirjeiden sekä henkilökohtaisten haastattelujen ja ryhmätyöhön osallistumisen perusteella. Tämän vuoden valinnat tehtiin syyskuun lopulla järjestetyssä valintaviikonlopussa, jossa vapaaehtoistyöhön haluavia haastatteli 30 ihmisen osaava joukko. Kepalaisten lisäksi haastattelijoina oli Etvoon osallistuvien jäsenjärjestöjen edustajia ja ohjelmaan aiemmin osallistuneita vapaaehtoisia. Haastatteluissa painotetaan motivaatiota lähteä vapaaehtoistöihin, realistista asennetta sekä ammatillista osaamista tai vapaaehtoispaikan kannalta hyödyllistä koulutusta.
On tärkeää, että myös vastaanottavat järjestöt osallistuvat valintaprosessiin. Sen vuoksi hakemukset ja motivaatiokirjeet lähetetään kommenteille myös Etelään. Valinnoissa pyritään löytämään järjestöille parhaiten sopivat vapaaehtoiset ja vapaaehtoisille sopivimmat järjestöt. Tavoitteena on, että molemmat osapuolet ovat lopputulokseen tyytyväisiä.
Vihdin viikonlopun jälkeen vapaaehtoisten valmentautuminen jatkuu lähettävien järjestöjen perehdytyksillä. Seuraava Kepan tarjoama valmennus järjestetään marraskuun lopussa, jolloin perehdytään hankehallintoon ja vapaaehtoisten rooliin järjestöjen välisessä hankeyhteistyössä.
Suurin osa vapaaehtoisista lähtee Kohti Etelää jo alkuvuodesta, osa kuitenkin vasta syksyllä. Vapaaehtoistyön kesto on vähintään puoli vuotta, jotta vapaaehtoiset ehtivät päästä sisälle oman järjestön työhön ja perehtyä kohdemaan tilanteeseen. Tarkoituksena on paikan päällä tehtävän työn lisäksi tuottaa hyödyllistä tietoa toimintaympäristöstä myös suomalaiselle järjestölle.
Lue lisää Etelän vapaaehtoisohjelmasta Etvon verkkosivuilta.